• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 6:16:20 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2021
2:51:36 CH
16,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+6,45%)
Tham chiếu
15,50
Mở cửa
16,55
Cao nhất
16,55
Thấp nhất
15,90
Khối lượng
11.500
KLTB 10 ngày
2.800
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 29/08/2017
19,70 0,00/0,00%
Mở cửa 19,70
Cao nhất 19,70
Thấp nhất 19,70
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 12,06
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/08/2017 0,00 / 0,00% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
28/08/2017 0,00 / 0,00% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
25/08/2017 -0,50 / -2,48% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
24/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
23/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
22/08/2017 +0,90 / +4,66% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 1.000
21/08/2017 -1,20 / -5,85% 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 11,52 10
18/08/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 1.000
17/08/2017 +0,20 / +0,99% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 1.750
16/08/2017 +1,30 / +6,84% 17,70 20,30 17,70 20,30 19,61 12,12 510
15/08/2017 -0,50 / -2,56% 20,50 20,50 19,00 19,00 20,32 11,34 3.100
14/08/2017 -0,80 / -3,94% 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 11,64 50
11/08/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
10/08/2017 +0,10 / +0,50% 19,50 20,30 19,50 20,30 19,77 12,12 1.720
09/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
08/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
07/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
04/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
03/08/2017 +0,10 / +0,50% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 3.160
02/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
01/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
31/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
28/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
27/07/2017 -0,40 / -1,95% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 60
26/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
25/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
24/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
21/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
20/07/2017 -0,50 / -2,38% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 650
19/07/2017 0,00 / 0,00% 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 12,53 0