• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 2:12:40 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,34%)
Tham chiếu
14,55
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
14,50
Khối lượng
3.400
KLTB 10 ngày
1.650
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,70
Giá đóng cửa ngày 31/08/2017
20,20 0,00/0,00%
Mở cửa 20,20
Cao nhất 20,20
Thấp nhất 20,20
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 12,36
Giá quá khứ của CMV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,36 0
30/08/2017 +0,50 / +2,54% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,36 0
29/08/2017 0,00 / 0,00% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
28/08/2017 0,00 / 0,00% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
25/08/2017 -0,50 / -2,48% 19,70 19,70 19,70 19,70 19,70 12,06 0
24/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
23/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
22/08/2017 +0,90 / +4,66% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 1.000
21/08/2017 -1,20 / -5,85% 19,30 19,30 19,30 19,30 19,30 11,52 10
18/08/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 1.000
17/08/2017 +0,20 / +0,99% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 1.750
16/08/2017 +1,30 / +6,84% 17,70 20,30 17,70 20,30 19,61 12,12 510
15/08/2017 -0,50 / -2,56% 20,50 20,50 19,00 19,00 20,32 11,34 3.100
14/08/2017 -0,80 / -3,94% 19,50 19,50 19,50 19,50 19,50 11,64 50
11/08/2017 0,00 / 0,00% 20,30 20,30 20,30 20,30 20,30 12,12 0
10/08/2017 +0,10 / +0,50% 19,50 20,30 19,50 20,30 19,77 12,12 1.720
09/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
08/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
07/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
04/08/2017 0,00 / 0,00% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 0
03/08/2017 +0,10 / +0,50% 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 12,06 3.160
02/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
01/08/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
31/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
28/07/2017 0,00 / 0,00% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 0
27/07/2017 -0,40 / -1,95% 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 12,00 60
26/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
25/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
24/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0
21/07/2017 0,00 / 0,00% 20,50 20,50 20,50 20,50 20,50 12,24 0