• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.059,44 +3,11/+0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.059,44   +3,11/+0,29%  |   HNX-INDEX   205,95   +0,36/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   76,49   -0,24/-0,31%  |   VN30   1.067,24   +5,79/+0,55%  |   HNX30   368,04   +1,92/+0,52%
31 Tháng Ba 2023 7:19:39 SA - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 30/03/2023
3:05:02 CH
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,09 (-0,93%)
Tham chiếu
9,69
Mở cửa
9,60
Cao nhất
9,60
Thấp nhất
9,60
Khối lượng
3.000
KLTB 10 ngày
1.090
Cao nhất 52 tuần
18,05
Thấp nhất 52 tuần
7,32
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 24,26%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 75,74%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- 9.259.494 51,00% 31/12/2022
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP --- 2.936.024 16,17% 23/03/2021
Trương Cẩm Tú --- 854.440 4,71% 31/12/2022
Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng giám đốc 647.419 3,57% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hậu --- 561.697 3,09% 31/12/2022
Nguyễn Việt Hùng --- 173.733 0,96% 31/12/2022
Nguyễn Thị Việt Ngọc --- 155.736 0,86% 31/12/2022
Thái Trường An --- 141.579 1,17% 31/12/2018
Phan Tiến Dũng --- 113.446 0,94% 30/06/2018
Trần Chí Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 110.000 0,61% 31/12/2022
Lưu Hoàng Thống --- 108.767 0,60% 31/12/2021
Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 100.000 0,55% 31/12/2022
Trần Thị Trúc Linh Phó Tổng giám đốc 30.456 0,17% 31/12/2022
Nguyễn Phương Đông --- 22.019 0,12% 31/12/2022
Nguyễn Việt Phượng --- 11.874 0,07% 31/12/2022
Quách Duy Tâm --- 9.753 0,05% 31/12/2022
Đặng Cẩm Lệ --- 4.692 0,04% 31/12/2018
Lê Xuân Trình --- 3.237 0,02% 30/06/2021