• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.271,18 +2,75/+0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.271,18   +2,75/+0,22%  |   HNX-INDEX   313,49   -1,42/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   95,09   +0,31/+0,33%  |   VN30   1.313,10   +2,40/+0,18%  |   HNX30   565,24   -2,57/-0,45%
26 Tháng Năm 2022 12:10:38 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 26/05/2022
12:05:01 CH
15,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+2,02%)
Tham chiếu
14,85
Mở cửa
14,00
Cao nhất
15,75
Thấp nhất
13,90
Khối lượng
3.400
KLTB 10 ngày
2.000
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,25
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 24,26%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 75,74%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng --- 9.259.494 51,00% 23/03/2021
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP --- 2.936.024 16,17% 23/03/2021
Trương Cẩm Tú --- 854.440 4,71% 30/06/2021
Nguyễn Thị Việt Ánh Tổng giám đốc 647.419 3,57% 31/12/2021
Nguyễn Văn Hậu --- 561.697 3,09% 30/06/2021
Nguyễn Việt Hùng --- 173.733 0,96% 30/06/2021
Nguyễn Thị Việt Ngọc Phó Tổng giám đốc 155.736 0,86% 30/06/2021
Thái Trường An --- 141.579 1,17% 31/12/2018
Phan Tiến Dũng --- 113.446 0,94% 30/06/2018
Trần Chí Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 110.000 0,61% 31/12/2021
Lưu Hoàng Thống Phó Tổng giám đốc 108.767 0,60% 31/12/2021
Phù Chí Anh Thành viên HĐQT 100.000 0,55% 31/12/2021
Nguyễn Việt Phượng --- 11.874 0,07% 30/06/2021
Quách Duy Tâm --- 9.753 0,05% 30/06/2021
Đặng Cẩm Lệ --- 4.692 0,04% 31/12/2018
Lê Xuân Trình --- 3.237 0,02% 30/06/2021