• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 5:58:58 CH - Mở cửa
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (CMV : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
12,55 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,45 (-3,46%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
12,20
Cao nhất
13,30
Thấp nhất
12,10
Khối lượng
8.400
KLTB 10 ngày
3.780
Cao nhất 52 tuần
20,80
Thấp nhất 52 tuần
12,10
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/07/2022 12,55 48 20.400 45 20.900 -500 8.400 102.540
30/06/2022 13,00 18 6.600 25 10.000 -3.400 2.500 32.580
29/06/2022 13,00 18 8.300 20 8.400 -100 600 7.860
28/06/2022 13,40 19 5.800 25 13.400 -7.600 500 6.710
27/06/2022 13,40 22 10.600 20 11.100 -500 700 9.380
24/06/2022 13,40 29 14.000 33 13.900 100 6.600 87.450
23/06/2022 13,45 43 9.600 44 15.900 -6.300 3.800 50.170
22/06/2022 13,60 47 7.800 50 13.200 -5.400 4.400 58.455
21/06/2022 13,75 26 5.700 35 16.000 -10.300 3.100 42.120
20/06/2022 14,20 76 17.200 57 14.800 2.400 7.200 100.000
17/06/2022 14,10 91 19.300 69 22.800 -3.500 10.300 141.720
16/06/2022 13,95 60 22.500 63 20.300 2.200 10.000 137.385
15/06/2022 14,25 70 12.500 74 22.800 -10.300 6.100 85.440
14/06/2022 13,95 62 14.300 54 13.300 1.000 6.900 97.195
13/06/2022 14,60 61 16.400 67 18.000 -1.600 9.100 131.965
10/06/2022 14,80 113 39.100 54 24.300 14.800 15.800 228.155
09/06/2022 14,00 81 27.300 46 26.300 1.000 9.700 140.540
08/06/2022 14,40 62 16.000 42 24.400 -8.400 9.700 142.980
07/06/2022 15,15 64 12.800 38 13.600 -800 6.700 99.040
06/06/2022 14,60 38 5.900 40 12.600 -6.700 3.600 54.355