• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:43:40 SA - Mở cửa
CTCP Camimex Group (CMX : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
13,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,55 (+4,14%)
Tham chiếu
13,30
Mở cửa
13,30
Cao nhất
13,90
Thấp nhất
13,25
Khối lượng
256.700
KLTB 10 ngày
116.860
Cao nhất 52 tuần
20,00
Thấp nhất 52 tuần
12,85
26/07 CMX: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng - HOSE
26/07 CMX: Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
26/07 CMX: Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng - HOSE
26/07 CMX: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX - HOSE
22/07 CMX: Thông báo công văn của VSD về điều chỉnh room của mã chứng khoán CMX - HOSE
20/07 CMX: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
16/07 CMX: Công văn của UBCKNN về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại CMX - HOSE
06/07 CMX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Vốn Thiên niên Kỷ - HOSE
06/07 CMX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Bùi Sĩ Tuấn - HOSE
25/06 CMX: Quyết định của HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty TNHH LD Công nghệ cao Camimex - HOSE
25/06 CMX: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
25/06 CMX: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
25/06 CMX: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
25/06 CMX: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
24/06 CMX: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
10/06 Cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng trần - Người đồng hành
02/06 CMX: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
01/06 CMX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Sĩ Tuấn - HOSE
01/06 CMX: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vốn Thiên Niên Kỷ - HOSE
20/05 CMX: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 04 ngày 19/05/2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  0 10,80 0,00%
ABT  700 27,60 2,60%
ACL  9.100 11,40 -1,30%
AGF  0 3,00 0,00%
ANV  484.200 27,90 5,28%
APT  0 3,60 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 0,50 0,00%
BHG  0 10,20 0,00%
BLF  0 3,20 0,00%