• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:17:47 SA - Mở cửa
CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO (CNN : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
22,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,60 (+13,07%)
Tham chiếu
19,90
Mở cửa
22,50
Cao nhất
22,50
Thấp nhất
22,50
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
270
Cao nhất 52 tuần
27,40
Thấp nhất 52 tuần
11,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Công
Thành viên HĐQT Phan Ngọc Cương
Thành viên HĐQT Hà Minh
Thành viên HĐQT Nguyễn Mạnh Tuấn
Thành viên HĐQT Nguyễn Xuân Hải
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Tiến Doát
Thành viên Ban kiểm soát Lê Minh Hoàng
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Huy Quang
Tổng giám đốc Hà Minh
Phó Tổng giám đốc Trần Thanh Hải
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Quân
Phó Tổng giám đốc Phan Ngọc Cương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Lương Bình
Phó Tổng giám đốc Lê Ngọc Quang
Phó Tổng giám đốc Lê Thanh Minh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Trường
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Huy Anh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quang
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đắc Phương