• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 4:16:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Cotana (CSC : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:18 CH
66,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,30 (+6,87%)
Tham chiếu
62,60
Mở cửa
62,60
Cao nhất
68,00
Thấp nhất
62,40
Khối lượng
45.400
KLTB 10 ngày
52.720
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
19,90
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đào Ngọc Thanh
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đỗ Lăng
Phó Chủ tịch HĐQT Đào Thu Thủy
Thành viên HĐQT Đoàn Văn Tuấn
Thành viên HĐQT Trần Văn Năm
Trưởng ban kiểm soát Hán Công Khanh
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Thị Thanh Lam
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hải Yến
Tổng giám đốc Đoàn Văn Tuấn
Phó Tổng giám đốc Lê Đình Đạo
Phó Tổng giám đốc Đào Thu Thủy
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Tổng giám đốc Trần Quang Quyền
Phó Tổng giám đốc Đinh Thị Minh Hằng
Giám đốc tài chính Đinh Thị Minh Hằng
Kế toán trưởng Trần Trọng Đại
Đại diện công bố thông tin Đinh Thị Minh Hằng