• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 7:31:31 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Cotana (CSC : HNX)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:18 CH
66,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,30 (+6,87%)
Tham chiếu
62,60
Mở cửa
62,60
Cao nhất
68,00
Thấp nhất
62,40
Khối lượng
45.400
KLTB 10 ngày
52.720
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
19,90
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/09/2021 +4,30/+6,87% 62,60 68,00 62,40 66,90 64,69 66,90 45.400
21/09/2021 -1,60/-2,49% 64,00 64,00 62,00 62,60 63,13 62,60 75.878
20/09/2021 -0,10/-0,16% 64,40 64,60 64,00 64,20 64,19 64,20 57.000
17/09/2021 -0,10/-0,16% 64,50 64,70 63,60 64,30 64,09 64,30 47.900
16/09/2021 -0,60/-0,92% 65,00 65,00 64,00 64,40 64,39 64,40 31.200
15/09/2021 +0,20/+0,31% 65,00 65,00 64,40 65,00 64,73 65,00 43.100
14/09/2021 -0,40/-0,61% 65,10 65,10 64,40 64,80 64,75 64,80 72.600
13/09/2021 -0,60/-0,91% 66,90 67,00 64,80 65,20 65,44 65,20 50.700
10/09/2021 +0,10/+0,15% 65,00 65,80 64,60 65,80 65,18 65,80 58.700
09/09/2021 +0,20/+0,31% 65,50 66,50 64,50 65,70 65,32 65,70 53.600
08/09/2021 +0,20/+0,31% 65,00 66,70 65,00 65,50 65,50 65,50 51.500
07/09/2021 -2,70/-3,97% 67,50 67,50 64,00 65,30 65,36 65,30 129.718
06/09/2021 -3,10/-4,36% 71,00 71,00 68,00 68,00 68,56 68,00 90.500
01/09/2021 -0,80/-1,11% 71,00 73,00 70,00 71,10 71,29 71,10 58.100
31/08/2021 +3,70/+5,43% 67,70 72,00 67,50 71,90 69,11 71,90 52.700
30/08/2021 +0,20/+0,29% 68,00 69,00 65,80 68,20 67,10 68,20 122.212
27/08/2021 0,00 / 0,00% 68,00 68,00 66,50 68,00 67,02 68,00 210.900
26/08/2021 +1,60/+2,41% 66,40 69,10 66,40 68,00 67,71 68,00 103.700
25/08/2021 +2,40/+3,75% 63,50 68,00 63,50 66,40 66,15 66,40 112.600
24/08/2021 -7,00/-9,86% 70,90 71,00 64,00 64,00 65,74 64,00 299.860