• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:52:32 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Cotana (CSC : HNX)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:02:01 CH
64,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,16%)
Tham chiếu
64,30
Mở cửa
64,40
Cao nhất
64,60
Thấp nhất
64,00
Khối lượng
57.000
KLTB 10 ngày
59.600
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
19,90
CSC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/09/2021 Nguyễn Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Bán 11.700 Biểu đồ
27/08/2021 Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc Mua 38.500 Biểu đồ
27/08/2021 Đặng Thanh Tú --- Mua 0 Biểu đồ
27/08/2021 Huỳnh Thị Mai Dung --- Bán 217.200 Biểu đồ
27/08/2021 Nguyễn Đỗ Đức Lâm --- Mua 170.000 Biểu đồ
05/08/2021 Nguyễn Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 11.760 Biểu đồ
04/08/2021 Trần Văn Năm Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
04/08/2021 Trần Văn Năm Thành viên HĐQT Bán 100.000 Biểu đồ
02/08/2021 Đặng Thanh Tú --- Đăng ký mua 40.000 Biểu đồ
02/08/2021 Huỳnh Thị Mai Dung --- Đăng ký bán 1.400.000 Biểu đồ
30/07/2021 Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
29/07/2021 Nguyễn Đỗ Đức Lâm --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
22/07/2021 Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc Mua 132.400 Biểu đồ
08/07/2021 Trần Văn Năm Thành viên HĐQT Bán 100.000 Biểu đồ
25/06/2021 Trần Văn Năm Thành viên HĐQT Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
23/06/2021 Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
17/06/2021 Đào Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT Mua 1.062.900 Biểu đồ
09/06/2021 America LLC --- Mua 2.300 Biểu đồ
19/05/2021 Đào Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 3.000.000 Biểu đồ
06/05/2021 Đào Thu Thủy Phó Tổng giám đốc Mua 188.560 Biểu đồ