• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 9:15:36 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Cotana (CSC : HNX)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
64,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-2,74%)
Tham chiếu
65,80
Mở cửa
65,50
Cao nhất
65,50
Thấp nhất
63,50
Khối lượng
17.300
KLTB 10 ngày
47.620
Cao nhất 52 tuần
85,00
Thấp nhất 52 tuần
19,90
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 49,00%
Sở hữu khác 51,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Đào Ngọc Thanh Chủ tịch HĐQT 6.710.189 29,41% 29/06/2021
Huỳnh Thị Mai Dung --- 4.280.496 18,76% 07/09/2021
Asean Small Cap Fund --- 2.273.324 9,96% 29/06/2021
Đào Thu Thủy Phó Tổng giám đốc 1.191.419 5,22% 29/06/2021
Trần Văn Năm Thành viên HĐQT 1.148.835 5,04% 10/08/2021
Asean Deep Value Fund --- 453.455 2,11% 11/12/2018
Nguyễn Thị Hồng Cúc --- 428.000 1,99% 01/11/2018
Đoàn Văn Tuấn Tổng giám đốc 307.807 1,35% 01/09/2021
Đinh Thị Minh Hằng Phó Tổng giám đốc 274.150 1,20% 30/06/2021
Nguyễn Đỗ Đức Lâm --- 170.000 0,75% 07/09/2021
Hán Công Khanh Trưởng ban kiểm soát 82.028 0,36% 30/06/2021
David Peter O'Neil --- 17.231 0,08% 11/12/2018
Nguyễn Đỗ Lăng Phó Chủ tịch HĐQT 16.917 0,07% 07/09/2021
Đinh Văn Nghiệp --- 16.008 0,07% 30/06/2021
Đinh Thị Ngọc Minh --- 16.008 0,07% 30/06/2021
Nguyễn Mạnh Lân --- 16.008 0,07% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thu Hương Phó Tổng giám đốc 12.841 0,06% 30/06/2021
Trần Trọng Đại Kế toán trưởng 10.669 0,05% 30/06/2021
Nguyễn Thị Ngọc Diệp --- 10.412 0,05% 30/06/2021
Lại Hồng Thanh --- 9.500 0,04% 30/06/2018
Bùi Minh Trường --- 9.100 0,04% 31/12/2019
Trần Quang Quyền Phó Tổng giám đốc 5.355 0,02% 30/06/2021
Phạm Thị Thu --- 2.668 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát 60 0,00% 07/09/2021