• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.097,82 +6,98/+0,64%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.097,82   +6,98/+0,64%  |   HNX-INDEX   226,56   +0,53/+0,23%  |   UPCOM-INDEX   84,11   +0,15/+0,18%  |   VN30   1.091,08   +4,12/+0,38%  |   HNX30   418,28   -1,40/-0,33%
05 Tháng Sáu 2023 3:05:34 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 05/06/2023
3:05:04 CH
50,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,39%)
Tham chiếu
50,70
Mở cửa
51,00
Cao nhất
51,80
Thấp nhất
50,30
Khối lượng
24.400
KLTB 10 ngày
23.240
Cao nhất 52 tuần
100,00
Thấp nhất 52 tuần
36,60
21/04 CSI: Báo cáo tài chính quý 1/2023 - HNX
15/04 CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
14/04 CSI: Báo cáo thường niên 2022 - HNX
05/04 CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Sửa đổi, bổ sung) - HNX
01/04 CSI: Báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
08/03 CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/02 CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
05/02 CSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 - HNX
02/02 CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/01 CSI: Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu - HNX
19/01 CSI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HNX
19/01 CSI: Báo cáo tài chính quý 4/2022 - HNX
06/01 CSI: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - HNX
29/12 CSI: Đính chính Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
02/12 CSI: Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán - HNX
22/11 CSI: CSI_CBTT Giấy chứng nhận thành viên lưu ký thay đổi thông tin lần thứ bảy - HNX
11/11 CSI: Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán - HNX
21/10 CSI: Báo cáo tài chính quý 3/2022 - HNX
10/10 CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản - HNX
03/10 CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.015.400 13,70 -2,84%
ABW  330.000 12,30 2,50%
AGR  1.803.200 13,10 0,00%
APG  1.336.600 7,70 -2,41%
APS  2.550.000 15,60 -0,64%
ART  0 1,30 0,00%
BMS  167.300 8,50 -1,16%
BSI  1.824.200 32,60 -2,98%
BVS  474.500 24,10 -3,21%