• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 4:43:25 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
21,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+5,50%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
21,00
Cao nhất
21,30
Thấp nhất
21,00
Khối lượng
8.200
KLTB 10 ngày
4.010
Cao nhất 52 tuần
21,30
Thấp nhất 52 tuần
8,20
31/08 CSI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/08 CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
19/08 CSI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
28/07 CSI: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
08/07 CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
29/06 CSI: Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT - đã bán 5.650.000 CP - HNX
23/06 CSI: Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đã mua 738.500 CP - HNX
23/06 CSI: Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 3.780.000 CP - HNX
03/06 CSI: Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính - đăng ký mua 738.500 CP - HNX
31/05 CSI: Thông báo đính chính giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam - HNX
28/05 CSI: Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 3.780.000 CP - HNX
28/05 CSI: Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 5.650.000 CP - HNX
24/05 CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
14/05 CSI: Điều lệ Công ty - HNX
04/05 CSI: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
27/04 CSI: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
16/04 CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
15/04 CSI: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
14/04 CSI: Đính chính công bố thông tin Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - HNX
14/04 CSI: Đính chính Công bổ thông tin Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.226.800 18,40 4,55%
AGR  2.454.700 17,00 2,10%
APG  4.851.400 24,65 -6,98%
APS  2.481.600 21,20 2,42%
ART  13.690.700 11,10 9,90%
BMS  193.100 24,70 2,07%
BSI  638.100 27,95 1,82%
BVS  349.500 32,90 0,61%
CTS  737.100 28,15 0,54%