• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
14 Tháng Tám 2022 11:37:04 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
91,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+0,66%)
Tham chiếu
90,40
Mở cửa
90,00
Cao nhất
92,00
Thấp nhất
87,00
Khối lượng
112.500
KLTB 10 ngày
112.210
Cao nhất 52 tuần
100,00
Thấp nhất 52 tuần
13,10
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  166.200 20,30 0,50%
AGR  827.600 12,10 1,26%
APG  3.597.300 8,40 3,70%
APS  1.694.200 17,40 2,96%
ART  1.950.700 5,40 0,00%
BMS  199.800 11,90 8,18%
BSI  891.300 29,30 1,91%
BVS  320.800 22,10 1,84%
CTS  1.198.600 22,05 5,00%