• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 11:04:06 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
19,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+4,32%)
Tham chiếu
18,50
Mở cửa
18,00
Cao nhất
19,50
Thấp nhất
18,00
Khối lượng
6.800
KLTB 10 ngày
1.730
Cao nhất 52 tuần
19,50
Thấp nhất 52 tuần
8,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Wang Wei Ya
Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Xuân Hùng
Thành viên HĐQT Li You Mu
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Đã
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Hữu Khôi
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hạnh
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Trang
Tổng giám đốc Hoàng Xuân Hùng
Phó Tổng giám đốc Đỗ Bảo Ngọc
Giám đốc tài chính Nguyễn Thanh Minh
Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Minh
Đại diện công bố thông tin Hoàng Xuân Hùng