• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,68 +10,84/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,68   +10,84/+0,81%  |   HNX-INDEX   363,43   +4,45/+1,24%  |   UPCOM-INDEX   97,65   +0,89/+0,92%  |   VN30   1.453,22   +7,00/+0,48%  |   HNX30   589,20   +7,13/+1,22%
23 Tháng Chín 2021 2:51:19 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 22/09/2021
3:04:32 CH
21,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,10 (+5,50%)
Tham chiếu
20,00
Mở cửa
21,00
Cao nhất
21,30
Thấp nhất
21,00
Khối lượng
8.200
KLTB 10 ngày
4.010
Cao nhất 52 tuần
21,30
Thấp nhất 52 tuần
8,20
CSI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/06/2021 Wang Wei Ya Chủ tịch HĐQT Bán 5.650.000 Biểu đồ
18/06/2021 Nguyễn Thanh Minh Kế toán trưởng Mua 738.500 Biểu đồ
11/06/2021 Hoàng Xuân Hùng Tổng giám đốc Bán 3.780.000 Biểu đồ
07/06/2021 Nguyễn Thanh Minh Kế toán trưởng Đăng ký mua 738.500 Biểu đồ
31/05/2021 Wang Wei Ya Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 5.650.000 Biểu đồ
31/05/2021 Hoàng Xuân Hùng Tổng giám đốc Đăng ký bán 3.780.000 Biểu đồ