• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
20 Tháng Chín 2021 3:23:47 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/09/2021
3:00:04 CH
19,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+5,32%)
Tham chiếu
18,80
Mở cửa
19,30
Cao nhất
19,80
Thấp nhất
19,30
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
2.310
Cao nhất 52 tuần
19,80
Thấp nhất 52 tuần
8,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 30,63%
Sở hữu khác 69,37%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Li You Mu Thành viên HĐQT 4.320.000 25,71% 30/06/2021
Wang Wei Ya Chủ tịch HĐQT 830.000 4,94% 29/06/2021
Hoàng Xuân Hùng Tổng giám đốc 822.525 4,90% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Minh Kế toán trưởng 743.500 4,43% 30/06/2021
Đỗ Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc 8.000 0,05% 30/06/2021
Nguyễn Thành Lê --- 3.000 0,02% 29/01/2019
Nguyễn Hữu Khôi Trưởng ban kiểm soát 2.000 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Hạnh Thành viên Ban kiểm soát 100 0,00% 30/06/2021