• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:55:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:58:55 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:55:02 SA
17,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+2,29%)
Tham chiếu
17,50
Mở cửa
17,30
Cao nhất
18,30
Thấp nhất
17,30
Khối lượng
171.000
KLTB 10 ngày
207.850
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
12,40
02/08 CST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
01/08 CST: Thay đổi nhân sự - HNX
25/07 CST: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo mở rộng mỏ Cao Sơn - Tạp chí Năng lượng VN
21/07 CST: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
28/06 CST: Công bố thông tin bất thường về ký hợp đồng kiểm toán - HNX
26/05 CST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
23/05 CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 - HNX
13/05 CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 - HNX
12/05 CST: Thay đổi nhân sự - HNX
12/05 CST: Thay đổi nhân sự - HNX
11/05 CST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/05 CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 - HNX
25/04 CST: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
18/04 CST: Thay đổi nhân sự - HNX
06/04 CST: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - HNX
06/04 CST: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
03/04 CST: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
29/03 CST: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/03 CST: Nguyễn Thị Bích Hải - Thành viên BKS - đăng ký bán 2.450 CP - HNX
07/03 CST: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCB  0 0,40 0,00%
CLM  500 78,50 -1,88%
HLC  5.600 15,00 0,00%
MDC  13.300 11,00 1,85%
MVB  700 20,00 0,50%
NBC  550.000 17,20 4,88%
TC6  254.400 10,20 5,15%
TDN  204.500 12,70 3,25%
THT  72.700 12,50 2,46%