• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.132,11 +6,04/+0,54%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.132,11   +6,04/+0,54%  |   HNX-INDEX   250,25   +0,84/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   84,96   -0,26/-0,31%  |   VN30   1.152,01   +4,57/+0,40%  |   HNX30   425,17   +0,84/+0,20%
01 Tháng Mười 2022 10:15:36 CH - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/09/2022
3:05:04 CH
15,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,65%)
Tham chiếu
15,50
Mở cửa
15,30
Cao nhất
15,40
Thấp nhất
14,70
Khối lượng
78.000
KLTB 10 ngày
71.550
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
13,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Khẩn
Thành viên HĐQT Trần Phương Nam
Thành viên HĐQT Vũ Trọng Tuấn
Thành viên HĐQT Phạm Quốc Việt
Thành viên HĐQT Mai Huy Giáp
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Lịch
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Kim Dung
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Huy Hoàng
Thành viên Ban kiểm soát Dương Thị Thu Phong
Thành viên Ban kiểm soát Đào Thị My
Giám đốc Phạm Quốc Việt
Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Toàn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Sinh
Phó Giám đốc Mai Huy Giáp
Phó Giám đốc Đỗ Văn Kiên
Phó Giám đốc Nguyễn Ngọc Dũng
Kế toán trưởng Đinh Văn Chiến
Đại diện công bố thông tin Phạm Phú Mỹ