• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 10:56:43 CH - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
14,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,70%)
Tham chiếu
14,30
Mở cửa
14,30
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
14,30
Khối lượng
49.500
KLTB 10 ngày
98.360
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/01/2022 195.532.600 0 0 0 0 0 0
27/01/2022 195.532.600 0 0 0 0 0 0
26/01/2022 195.532.600 0 0 0 0 0 0
25/01/2022 195.487.600 0 0 0 0 0 0
24/01/2022 19.548.760 0 0 0 0 0 0
21/01/2022 195.487.600 0 4.500 -4.500 0 67.377 -67.377
20/01/2022 195.487.600 0 0 0 0 0 0
19/01/2022 195.487.600 0 0 0 0 0 0
18/01/2022 195.487.600 0 0 0 0 0 0
17/01/2022 195.487.600 0 0 0 0 0 0
14/01/2022 195.487.600 800 0 800 13.000 0 13.000
13/01/2022 19.549.560 0 0 0 0 0 0
12/01/2022 19.549.560 0 0 0 0 0 0
11/01/2022 19.333.660 100 0 100 1.690 0 1.690
10/01/2022 19.333.760 0 0 0 0 0 0
07/01/2022 19.333.760 2.600 215.900 -213.300 44.347 3.682.472 -3.638.126
06/01/2022 19.336.360 2.100 0 2.100 35.339 0 35.339
05/01/2022 19.338.460 0 0 0 0 0 0
04/01/2022 193.384.600 100 0 100 1.680 0 1.680
31/12/2021 19.338.560 0 0 0 0 0 0