• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 1:45:18 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
15,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,92%)
Tham chiếu
15,60
Mở cửa
15,60
Cao nhất
15,70
Thấp nhất
15,30
Khối lượng
64.800
KLTB 10 ngày
78.450
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
13,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/09/2022 -0,30/-1,92% 15,60 15,70 15,30 15,30 15,48 15,30 64.800
28/09/2022 -0,20/-1,27% 15,70 15,70 15,50 15,50 15,60 15,50 29.100
27/09/2022 +0,20/+1,28% 15,80 15,90 15,60 15,80 15,70 15,80 19.100
26/09/2022 -0,50/-3,07% 16,30 16,30 15,30 15,80 15,60 15,80 122.400
23/09/2022 -0,10/-0,61% 16,50 16,50 16,20 16,30 16,30 16,30 64.700
22/09/2022 +0,20/+1,22% 16,30 16,60 16,30 16,60 16,40 16,60 24.600
21/09/2022 +0,10/+0,61% 16,40 16,60 16,10 16,50 16,40 16,50 35.900
20/09/2022 0,00 / 0,00% 16,50 16,60 16,20 16,60 16,40 16,60 143.700
19/09/2022 -0,70/-4,09% 17,10 17,20 16,20 16,40 16,60 16,40 133.200
16/09/2022 -0,50/-2,87% 17,60 17,60 16,90 16,90 17,10 16,90 147.000
15/09/2022 +0,40/+2,34% 17,50 17,60 17,20 17,50 17,40 17,50 37.100
14/09/2022 -0,20/-1,14% 17,30 17,40 17,00 17,30 17,10 17,30 148.000
13/09/2022 -0,10/-0,56% 17,80 17,80 17,30 17,60 17,50 17,60 76.500
12/09/2022 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 17,50 17,60 17,70 17,60 64.800
09/09/2022 -0,10/-0,56% 17,70 17,90 17,40 17,70 17,60 17,70 81.000
08/09/2022 -1,20/-6,38% 18,30 18,60 17,30 17,60 17,80 17,60 336.800
07/09/2022 -0,70/-3,65% 19,00 19,10 18,30 18,50 18,80 18,50 179.400
06/09/2022 +0,40/+2,13% 18,90 19,50 18,90 19,20 19,20 19,20 171.100
05/09/2022 +0,20/+1,07% 19,10 19,20 18,50 18,90 18,80 18,90 86.600
31/08/2022 0,00 / 0,00% 18,60 18,90 18,40 18,70 18,70 18,70 107.600