• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 12:23:50 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
16,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-4,00%)
Tham chiếu
17,50
Mở cửa
17,50
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
292.500
KLTB 10 ngày
196.600
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/12/2021 -0,70/-4,00% 17,50 17,50 16,70 16,80 17,05 16,80 292.500
02/12/2021 0,00 / 0,00% 17,40 17,70 17,40 17,50 17,53 17,50 93.400
01/12/2021 -0,30/-1,69% 17,70 17,90 17,40 17,40 17,50 17,40 204.700
30/11/2021 0,00 / 0,00% 17,70 17,90 17,60 17,70 17,70 17,70 220.400
29/11/2021 -0,20/-1,12% 17,80 18,00 17,50 17,70 17,70 17,70 113.800
26/11/2021 -0,10/-0,56% 18,20 18,30 17,80 17,90 17,90 17,90 100.000
25/11/2021 +0,30/+1,68% 17,90 18,20 17,80 18,20 18,00 18,20 178.400
24/11/2021 0,00 / 0,00% 18,20 18,20 17,80 17,90 17,90 17,90 145.600
23/11/2021 0,00 / 0,00% 17,60 18,30 17,50 18,30 17,90 18,30 143.100
22/11/2021 -1,30/-6,84% 18,80 19,00 17,50 17,70 18,30 17,70 474.100
19/11/2021 -0,30/-1,56% 19,30 19,50 18,80 18,90 19,00 18,90 379.900
18/11/2021 +0,10/+0,52% 19,40 19,70 19,00 19,30 19,20 19,30 214.500
17/11/2021 +0,20/+1,04% 19,20 19,60 18,90 19,40 19,20 19,40 287.300
16/11/2021 -0,70/-3,52% 19,70 19,70 19,00 19,20 19,20 19,20 400.600
15/11/2021 -0,70/-3,41% 20,40 20,50 19,40 19,80 19,90 19,80 424.500
12/11/2021 +0,80/+4,08% 20,50 21,20 20,10 20,40 20,50 20,40 377.500
11/11/2021 +2,00/+10,93% 18,50 20,60 18,50 20,30 19,60 20,30 1.108.100
10/11/2021 +0,10/+0,54% 18,50 18,50 18,20 18,50 18,30 18,50 165.200
09/11/2021 0,00 / 0,00% 18,50 18,50 18,20 18,40 18,40 18,40 250.200
08/11/2021 +0,10/+0,55% 18,30 18,70 18,20 18,40 18,37 18,40 280.300