• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:58:16 CH - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
14,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+4,41%)
Tham chiếu
13,60
Mở cửa
13,90
Cao nhất
14,30
Thấp nhất
13,80
Khối lượng
105.800
KLTB 10 ngày
117.520
Cao nhất 52 tuần
24,00
Thấp nhất 52 tuần
10,80
CST - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
09/03/2022 Nguyễn Thị Bích Hải --- Đăng ký bán 2.450 Biểu đồ
19/11/2021 Nguyễn Thị Bích Hải --- Bán 0 Biểu đồ
21/10/2021 Nguyễn Thị Bích Hải --- Đăng ký bán 2.450 Biểu đồ
08/10/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Bán 55.100 Biểu đồ
13/09/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 55.100 Biểu đồ
30/07/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 55.100 Biểu đồ