• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:25:20 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
22,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,80 (-7,35%)
Tham chiếu
24,50
Mở cửa
24,80
Cao nhất
24,90
Thấp nhất
22,50
Khối lượng
536.600
KLTB 10 ngày
529.180
Cao nhất 52 tuần
26,30
Thấp nhất 52 tuần
9,00
CST - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
13/09/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 55.100 Biểu đồ
30/07/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
05/07/2021 Nguyễn Thị Lịch Trưởng ban kiểm soát Đăng ký bán 55.100 Biểu đồ