• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:16:57 CH - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
17,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,56%)
Tham chiếu
17,70
Mở cửa
17,60
Cao nhất
17,90
Thấp nhất
17,50
Khối lượng
49.900
KLTB 10 ngày
103.500
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
13,30
Giá đóng cửa ngày 15/11/2021
19,80 -0,70/-3,41%
Mở cửa 20,40
Cao nhất 20,50
Thấp nhất 19,40
Khối lượng 424.500
Giá điều chỉnh 18,14
Giá quá khứ của CST
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/11/2021 -0,70 / -3,41% 20,40 20,50 19,40 19,80 19,90 18,14 424.500
12/11/2021 +0,80 / +4,08% 20,50 21,20 20,10 20,40 20,50 18,69 377.500
11/11/2021 +2,00 / +10,93% 18,50 20,60 18,50 20,30 19,60 18,60 1.108.100
10/11/2021 +0,10 / +0,54% 18,50 18,50 18,20 18,50 18,30 16,95 165.200
09/11/2021 0,00 / 0,00% 18,50 18,50 18,20 18,40 18,40 16,86 250.200
08/11/2021 +0,10 / +0,55% 18,30 18,70 18,20 18,40 18,37 16,86 280.300
05/11/2021 -0,30 / -1,60% 18,50 18,50 18,20 18,40 18,30 16,86 203.100
04/11/2021 +0,40 / +2,20% 18,20 19,70 18,20 18,60 18,70 17,04 224.000
03/11/2021 -0,70 / -3,76% 18,50 18,50 17,80 17,90 18,20 16,40 368.700
02/11/2021 -0,70 / -3,63% 19,30 19,30 18,20 18,60 18,60 17,04 598.400
01/11/2021 +0,50 / +2,65% 19,10 19,80 18,80 19,40 19,30 17,77 349.300
29/10/2021 +0,30 / +1,60% 18,80 19,20 18,60 19,10 18,90 17,50 281.300
28/10/2021 +0,20 / +1,08% 18,70 19,40 18,40 18,80 18,80 17,22 201.400
27/10/2021 -0,40 / -2,08% 19,30 19,30 18,00 18,80 18,60 17,22 429.000
26/10/2021 -0,60 / -3,02% 20,00 20,00 19,00 19,30 19,20 17,68 218.600
25/10/2021 +0,20 / +1,02% 20,60 20,60 19,70 19,90 19,90 18,23 212.700
22/10/2021 +1,70 / +8,95% 18,50 21,50 17,50 20,70 19,70 18,97 1.128.400
21/10/2021 -1,80 / -8,82% 20,30 20,40 18,50 18,60 19,00 17,04 1.122.600
20/10/2021 -1,70 / -7,66% 21,50 21,50 19,80 20,50 20,40 18,78 1.085.100
19/10/2021 -0,60 / -2,65% 22,60 22,60 22,00 22,00 22,20 20,16 465.600
18/10/2021 -0,40 / -1,75% 22,90 23,30 22,20 22,50 22,60 20,61 442.200
15/10/2021 -0,20 / -0,87% 23,10 23,30 22,60 22,90 22,90 20,98 261.900
14/10/2021 +0,40 / +1,76% 22,70 23,90 22,30 23,10 23,10 21,16 375.400
13/10/2021 -1,00 / -4,22% 23,70 23,70 22,20 22,70 22,70 20,80 623.100
12/10/2021 -0,40 / -1,67% 23,80 24,10 23,50 23,50 23,70 21,53 285.400
11/10/2021 +0,20 / +0,85% 23,60 24,80 23,30 23,80 23,90 21,81 379.600
08/10/2021 -1,50 / -6,05% 24,50 24,50 23,10 23,30 23,60 21,35 756.600
07/10/2021 -1,10 / -4,28% 26,20 26,20 24,10 24,60 24,80 22,54 699.500
06/10/2021 +0,10 / +0,38% 25,90 27,50 24,90 26,20 25,70 24,00 717.900
05/10/2021 -1,30 / -4,78% 27,50 28,00 25,10 25,90 26,10 23,73 722.100