• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 2:37:46 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,68%)
Tham chiếu
14,60
Mở cửa
14,50
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
14,20
Khối lượng
101.600
KLTB 10 ngày
124.300
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Giá đóng cửa ngày 20/09/2021
21,50 -1,90/-8,12%
Mở cửa 23,50
Cao nhất 23,50
Thấp nhất 21,40
Khối lượng 542.869
Giá điều chỉnh 19,70
Giá quá khứ của CST
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/09/2021 -1,90 / -8,12% 23,50 23,50 21,40 21,50 22,00 19,70 542.869
17/09/2021 -1,80 / -7,35% 24,80 24,90 22,50 22,70 23,40 20,80 536.600
16/09/2021 +1,80 / +7,83% 23,70 26,30 23,40 24,80 24,50 22,72 691.400
15/09/2021 +3,00 / +14,56% 21,00 23,60 20,90 23,60 23,00 21,62 584.600
14/09/2021 +1,50 / +7,65% 19,80 21,50 19,60 21,10 20,60 19,33 352.300
13/09/2021 +0,70 / +3,66% 19,50 20,20 19,20 19,80 19,60 18,14 384.200
10/09/2021 +1,20 / +6,52% 18,30 20,00 18,30 19,60 19,10 17,96 369.700
09/09/2021 +0,40 / +2,21% 18,00 19,20 18,00 18,50 18,40 16,95 381.600
08/09/2021 -0,90 / -4,74% 18,60 19,00 17,70 18,10 18,10 16,58 641.866
07/09/2021 -0,40 / -2,11% 19,40 20,00 18,30 18,60 19,00 17,04 649.793
06/09/2021 +2,50 / +14,79% 17,70 19,40 17,70 19,40 19,00 17,77 700.187
01/09/2021 +2,10 / +13,82% 15,10 17,40 15,10 17,30 16,90 15,85 1.481.122
31/08/2021 +0,10 / +0,66% 15,10 15,50 15,00 15,20 15,20 13,93 305.000
30/08/2021 +0,20 / +1,32% 15,00 15,60 14,70 15,30 15,10 14,02 453.500
27/08/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,50 14,80 15,50 15,10 14,20 263.700
26/08/2021 +0,30 / +2,01% 16,90 16,90 15,00 15,20 15,50 13,93 491.800
25/08/2021 +2,00 / +14,71% 13,70 15,60 13,70 15,60 14,90 14,29 1.030.500
24/08/2021 0,00 / 0,00% 13,50 13,70 13,50 13,50 13,60 12,37 240.500
23/08/2021 -0,20 / -1,45% 13,60 13,80 13,30 13,60 13,50 12,46 218.000
20/08/2021 0,00 / 0,00% 13,80 14,30 13,30 13,60 13,80 12,46 810.981
19/08/2021 +0,20 / +1,47% 13,60 13,80 13,60 13,80 13,60 12,64 263.300
18/08/2021 +0,10 / +0,74% 13,60 14,00 13,30 13,70 13,60 12,55 345.300
17/08/2021 +0,10 / +0,75% 13,60 14,30 13,10 13,50 13,60 12,37 390.400
16/08/2021 +1,00 / +7,94% 12,80 14,10 12,80 13,60 13,40 12,46 374.983
13/08/2021 0,00 / 0,00% 12,50 13,30 12,40 12,80 12,60 11,73 251.300
12/08/2021 -0,70 / -5,26% 13,40 13,40 12,40 12,60 12,80 11,54 316.800
11/08/2021 +0,70 / +5,60% 13,00 13,90 12,90 13,20 13,30 12,09 721.400
10/08/2021 +1,20 / +10,26% 11,60 13,00 11,60 12,90 12,50 11,82 667.745
09/08/2021 -0,10 / -0,85% 11,50 11,90 11,50 11,70 11,70 10,72 141.200
06/08/2021 0,00 / 0,00% 11,60 12,40 11,50 11,50 11,80 10,54 149.400