• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 4:22:06 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
16,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,61%)
Tham chiếu
16,40
Mở cửa
16,70
Cao nhất
16,70
Thấp nhất
15,70
Khối lượng
101.200
KLTB 10 ngày
209.540
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,00
Giá đóng cửa ngày 24/11/2021
17,90 0,00/0,00%
Mở cửa 18,20
Cao nhất 18,20
Thấp nhất 17,80
Khối lượng 145.600
Giá điều chỉnh 17,90
Giá quá khứ của CST
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/11/2021 0,00 / 0,00% 18,20 18,20 17,80 17,90 17,90 17,90 145.600
23/11/2021 0,00 / 0,00% 17,60 18,30 17,50 18,30 17,90 18,30 143.100
22/11/2021 -1,30 / -6,84% 18,80 19,00 17,50 17,70 18,30 17,70 474.100
19/11/2021 -0,30 / -1,56% 19,30 19,50 18,80 18,90 19,00 18,90 379.900
18/11/2021 +0,10 / +0,52% 19,40 19,70 19,00 19,30 19,20 19,30 214.500
17/11/2021 +0,20 / +1,04% 19,20 19,60 18,90 19,40 19,20 19,40 287.300
16/11/2021 -0,70 / -3,52% 19,70 19,70 19,00 19,20 19,20 19,20 400.600
15/11/2021 -0,70 / -3,41% 20,40 20,50 19,40 19,80 19,90 19,80 424.500
12/11/2021 +0,80 / +4,08% 20,50 21,20 20,10 20,40 20,50 20,40 377.500
11/11/2021 +2,00 / +10,93% 18,50 20,60 18,50 20,30 19,60 20,30 1.108.100
10/11/2021 +0,10 / +0,54% 18,50 18,50 18,20 18,50 18,30 18,50 165.200
09/11/2021 0,00 / 0,00% 18,50 18,50 18,20 18,40 18,40 18,40 250.200
08/11/2021 +0,10 / +0,55% 18,30 18,70 18,20 18,40 18,37 18,40 280.300
05/11/2021 -0,30 / -1,60% 18,50 18,50 18,20 18,40 18,30 18,40 203.100
04/11/2021 +0,40 / +2,20% 18,20 19,70 18,20 18,60 18,70 18,60 224.000
03/11/2021 -0,70 / -3,76% 18,50 18,50 17,80 17,90 18,20 17,90 368.700
02/11/2021 -0,70 / -3,63% 19,30 19,30 18,20 18,60 18,60 18,60 598.400
01/11/2021 +0,50 / +2,65% 19,10 19,80 18,80 19,40 19,30 19,40 349.300
29/10/2021 +0,30 / +1,60% 18,80 19,20 18,60 19,10 18,90 19,10 281.300
28/10/2021 +0,20 / +1,08% 18,70 19,40 18,40 18,80 18,80 18,80 201.400
27/10/2021 -0,40 / -2,08% 19,30 19,30 18,00 18,80 18,60 18,80 429.000
26/10/2021 -0,60 / -3,02% 20,00 20,00 19,00 19,30 19,20 19,30 218.600
25/10/2021 +0,20 / +1,02% 20,60 20,60 19,70 19,90 19,90 19,90 212.700
22/10/2021 +1,70 / +8,95% 18,50 21,50 17,50 20,70 19,70 20,70 1.128.400
21/10/2021 -1,80 / -8,82% 20,30 20,40 18,50 18,60 19,00 18,60 1.122.600
20/10/2021 -1,70 / -7,66% 21,50 21,50 19,80 20,50 20,40 20,50 1.085.100
19/10/2021 -0,60 / -2,65% 22,60 22,60 22,00 22,00 22,20 22,00 465.600
18/10/2021 -0,40 / -1,75% 22,90 23,30 22,20 22,50 22,60 22,50 442.200
15/10/2021 -0,20 / -0,87% 23,10 23,30 22,60 22,90 22,90 22,90 261.900
14/10/2021 +0,40 / +1,76% 22,70 23,90 22,30 23,10 23,10 23,10 375.400