• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:18:40 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
17,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,56%)
Tham chiếu
17,70
Mở cửa
17,60
Cao nhất
17,60
Thấp nhất
17,40
Khối lượng
85.800
KLTB 10 ngày
142.060
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
13,10
Giá đóng cửa ngày 29/09/2021
22,90 +0,90/+4,09%
Mở cửa 23,10
Cao nhất 23,70
Thấp nhất 22,50
Khối lượng 322.800
Giá điều chỉnh 20,98
Giá quá khứ của CST
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/09/2021 +0,90 / +4,09% 23,10 23,70 22,50 22,90 23,10 20,98 322.800
28/09/2021 +2,20 / +10,58% 20,00 23,20 20,00 23,00 22,00 21,07 708.700
27/09/2021 -2,20 / -9,91% 22,00 22,20 20,00 20,00 20,80 18,32 388.100
24/09/2021 -0,70 / -3,11% 22,30 23,30 21,50 21,80 22,20 19,97 268.998
23/09/2021 -1,00 / -4,29% 23,50 23,50 22,00 22,30 22,50 20,43 290.500
22/09/2021 +1,60 / +7,37% 23,50 24,40 22,50 23,30 23,30 21,35 228.900
21/09/2021 +1,30 / +5,91% 21,40 24,00 19,50 23,30 21,70 21,35 684.800
20/09/2021 -1,90 / -8,12% 23,50 23,50 21,40 21,50 22,00 19,70 542.869
17/09/2021 -1,80 / -7,35% 24,80 24,90 22,50 22,70 23,40 20,80 536.600
16/09/2021 +1,80 / +7,83% 23,70 26,30 23,40 24,80 24,50 22,72 691.400
15/09/2021 +3,00 / +14,56% 21,00 23,60 20,90 23,60 23,00 21,62 584.600
14/09/2021 +1,50 / +7,65% 19,80 21,50 19,60 21,10 20,60 19,33 352.300
13/09/2021 +0,70 / +3,66% 19,50 20,20 19,20 19,80 19,60 18,14 384.200
10/09/2021 +1,20 / +6,52% 18,30 20,00 18,30 19,60 19,10 17,96 369.700
09/09/2021 +0,40 / +2,21% 18,00 19,20 18,00 18,50 18,40 16,95 381.600
08/09/2021 -0,90 / -4,74% 18,60 19,00 17,70 18,10 18,10 16,58 641.866
07/09/2021 -0,40 / -2,11% 19,40 20,00 18,30 18,60 19,00 17,04 649.793
06/09/2021 +2,50 / +14,79% 17,70 19,40 17,70 19,40 19,00 17,77 700.187
01/09/2021 +2,10 / +13,82% 15,10 17,40 15,10 17,30 16,90 15,85 1.481.122
31/08/2021 +0,10 / +0,66% 15,10 15,50 15,00 15,20 15,20 13,93 305.000
30/08/2021 +0,20 / +1,32% 15,00 15,60 14,70 15,30 15,10 14,02 453.500
27/08/2021 0,00 / 0,00% 15,10 15,50 14,80 15,50 15,10 14,20 263.700
26/08/2021 +0,30 / +2,01% 16,90 16,90 15,00 15,20 15,50 13,93 491.800
25/08/2021 +2,00 / +14,71% 13,70 15,60 13,70 15,60 14,90 14,29 1.030.500
24/08/2021 0,00 / 0,00% 13,50 13,70 13,50 13,50 13,60 12,37 240.500
23/08/2021 -0,20 / -1,45% 13,60 13,80 13,30 13,60 13,50 12,46 218.000
20/08/2021 0,00 / 0,00% 13,80 14,30 13,30 13,60 13,80 12,46 810.981
19/08/2021 +0,20 / +1,47% 13,60 13,80 13,60 13,80 13,60 12,64 263.300
18/08/2021 +0,10 / +0,74% 13,60 14,00 13,30 13,70 13,60 12,55 345.300
17/08/2021 +0,10 / +0,75% 13,60 14,30 13,10 13,50 13,60 12,37 390.400