• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,09 -0,01/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,09   -0,01/0,00%  |   HNX-INDEX   282,35   -1,52/-0,54%  |   UPCOM-INDEX   88,88   -0,13/-0,15%  |   VN30   1.273,40   -0,01/0,00%  |   HNX30   505,97   +0,11/+0,02%
30 Tháng Sáu 2022 2:51:40 SA - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/06/2022
3:05:02 CH
14,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,68%)
Tham chiếu
14,60
Mở cửa
14,50
Cao nhất
14,50
Thấp nhất
14,20
Khối lượng
101.600
KLTB 10 ngày
124.300
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Giá đóng cửa ngày 29/10/2021
19,10 +0,30/+1,60%
Mở cửa 18,80
Cao nhất 19,20
Thấp nhất 18,60
Khối lượng 281.300
Giá điều chỉnh 17,50
Giá quá khứ của CST
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/10/2021 +0,30 / +1,60% 18,80 19,20 18,60 19,10 18,90 17,50 281.300
28/10/2021 +0,20 / +1,08% 18,70 19,40 18,40 18,80 18,80 17,22 201.400
27/10/2021 -0,40 / -2,08% 19,30 19,30 18,00 18,80 18,60 17,22 429.000
26/10/2021 -0,60 / -3,02% 20,00 20,00 19,00 19,30 19,20 17,68 218.600
25/10/2021 +0,20 / +1,02% 20,60 20,60 19,70 19,90 19,90 18,23 212.700
22/10/2021 +1,70 / +8,95% 18,50 21,50 17,50 20,70 19,70 18,97 1.128.400
21/10/2021 -1,80 / -8,82% 20,30 20,40 18,50 18,60 19,00 17,04 1.122.600
20/10/2021 -1,70 / -7,66% 21,50 21,50 19,80 20,50 20,40 18,78 1.085.100
19/10/2021 -0,60 / -2,65% 22,60 22,60 22,00 22,00 22,20 20,16 465.600
18/10/2021 -0,40 / -1,75% 22,90 23,30 22,20 22,50 22,60 20,61 442.200
15/10/2021 -0,20 / -0,87% 23,10 23,30 22,60 22,90 22,90 20,98 261.900
14/10/2021 +0,40 / +1,76% 22,70 23,90 22,30 23,10 23,10 21,16 375.400
13/10/2021 -1,00 / -4,22% 23,70 23,70 22,20 22,70 22,70 20,80 623.100
12/10/2021 -0,40 / -1,67% 23,80 24,10 23,50 23,50 23,70 21,53 285.400
11/10/2021 +0,20 / +0,85% 23,60 24,80 23,30 23,80 23,90 21,81 379.600
08/10/2021 -1,50 / -6,05% 24,50 24,50 23,10 23,30 23,60 21,35 756.600
07/10/2021 -1,10 / -4,28% 26,20 26,20 24,10 24,60 24,80 22,54 699.500
06/10/2021 +0,10 / +0,38% 25,90 27,50 24,90 26,20 25,70 24,00 717.900
05/10/2021 -1,30 / -4,78% 27,50 28,00 25,10 25,90 26,10 23,73 722.100
04/10/2021 +3,50 / +14,58% 25,00 27,60 25,00 27,50 27,20 25,20 1.027.900
01/10/2021 +0,80 / +3,45% 26,60 26,60 23,20 24,00 24,00 21,99 576.830
30/09/2021 +0,20 / +0,87% 22,90 23,80 22,90 23,30 23,20 21,35 371.316
29/09/2021 +0,90 / +4,09% 23,10 23,70 22,50 22,90 23,10 20,98 322.800
28/09/2021 +2,20 / +10,58% 20,00 23,20 20,00 23,00 22,00 21,07 708.700
27/09/2021 -2,20 / -9,91% 22,00 22,20 20,00 20,00 20,80 18,32 388.100
24/09/2021 -0,70 / -3,11% 22,30 23,30 21,50 21,80 22,20 19,97 268.998
23/09/2021 -1,00 / -4,29% 23,50 23,50 22,00 22,30 22,50 20,43 290.500
22/09/2021 +1,60 / +7,37% 23,50 24,40 22,50 23,30 23,30 21,35 228.900
21/09/2021 +1,30 / +5,91% 21,40 24,00 19,50 23,30 21,70 21,35 684.800
20/09/2021 -1,90 / -8,12% 23,50 23,50 21,40 21,50 22,00 19,70 542.869