• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.247,84 +14,46/+1,17%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.247,84   +14,46/+1,17%  |   HNX-INDEX   310,17   +4,21/+1,38%  |   UPCOM-INDEX   93,36   +0,24/+0,26%  |   VN30   1.290,23   +17,52/+1,38%  |   HNX30   557,72   +11,91/+2,18%
25 Tháng Năm 2022 12:57:24 CH - Mở cửa
CTCP Than Cao Sơn - TKV (CST : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
12:55:01 CH
17,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
17,00
Mở cửa
17,00
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,70
Khối lượng
24.700
KLTB 10 ngày
68.850
Cao nhất 52 tuần
28,00
Thấp nhất 52 tuần
9,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
25/05/2022 17,00 0 74.600 0 87.300 -12.700 24.700 415.550
24/05/2022 17,10 68 82.503 63 78.117 4.386 37.400 637.490
23/05/2022 17,20 82 74.037 121 120.246 -46.209 44.400 760.440
20/05/2022 17,30 120 164.487 133 155.328 9.159 81.600 1.406.760
19/05/2022 17,30 128 139.275 97 130.282 8.993 66.600 1.134.130
18/05/2022 17,50 90 122.703 142 173.629 -50.926 58.600 1.023.250
17/05/2022 17,50 125 137.023 139 169.725 -32.702 101.100 1.725.770
16/05/2022 16,90 109 122.824 117 136.671 -13.847 54.100 912.280
13/05/2022 16,50 142 214.220 148 304.566 -90.346 139.900 2.355.800
12/05/2022 17,30 121 150.188 165 212.127 -61.939 80.100 1.372.040
11/05/2022 17,40 117 144.069 142 194.166 -50.097 64.600 1.122.210
10/05/2022 17,30 141 214.403 132 165.214 49.189 114.400 1.937.110
09/05/2022 17,00 221 414.100 246 421.034 -6.934 331.300 5.617.881
06/05/2022 16,80 95 165.349 109 233.002 -67.653 129.400 2.192.420
05/05/2022 17,00 143 150.309 140 175.710 -25.401 107.600 1.846.000
04/05/2022 17,10 139 199.456 136 166.600 32.856 110.300 1.841.200
29/04/2022 16,40 85 150.556 113 141.600 8.956 67.700 1.109.700
28/04/2022 16,20 90 149.550 94 109.000 40.550 66.100 1.064.510
27/04/2022 16,00 155 252.074 99 180.200 71.874 144.400 2.261.391
26/04/2022 15,80 159 191.514 109 182.319 9.195 132.300 2.027.000