• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:19:39 SA - Mở cửa
CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
25,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
25,60
Mở cửa
25,60
Cao nhất
25,60
Thấp nhất
25,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
230
Cao nhất 52 tuần
31,00
Thấp nhất 52 tuần
22,00
19/05 CTB: Vũ Kim Chúng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 672.764 CP - HNX
13/05 CTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/05 CTB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/05 CTB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
06/05 CTB: Phạm Mạnh Hà - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP - HNX
26/04 CTB: Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP - HNX
20/04 CTB: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
19/04 CTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
05/04 CTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
31/03 CTB: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
29/03 CTB: Nguyễn Hoàng Việt - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 250.000 CP - HNX
22/03 CTB: Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 150.000 CP - HNX
17/03 CTB: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
17/03 CTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
16/03 CTB: Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên HĐQT - đã bán 250.000 CP - HNX
02/03 CTB: Bùi Thị Lệ Thủy - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 250.000 CP - HNX
23/02 CTB: Nguyễn Hoàng Việt - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 250.000 CP - HNX
30/01 CTB: Đính chính Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
27/01 CTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
26/01 CTB: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
APL  0 24,80 0,00%
CEG  0 9,00 0,00%
CMK  0 7,50 0,00%
CTT  125.100 21,60 -10,00%
DZM  2.200 9,20 0,00%
FBC  0 10,20 0,00%
FSO  0 11,50 0,00%
FT1  0 44,50 0,00%
IME  0 101,00 0,00%