• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:00:49 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
52,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,39%)
Tham chiếu
51,80
Mở cửa
52,00
Cao nhất
52,90
Thấp nhất
51,80
Khối lượng
144.300
KLTB 10 ngày
451.400
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật CTD - MUA 15/12/2021 Mirae Asset Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật CTD - GIỮ 23/10/2019 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật CTD - BÁN 18/07/2019 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật CTD - GIỮ 03/05/2019 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo ngắn CTD 10/04/2019 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật CTD - MUA 25/01/2019 Phu Hung Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật CTD - OUTPERFORM 16/11/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật CTD - TĂNG TỶ TRỌNG 24/09/2018 KIS Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích cổ phiếu CTD - OUTPERFORM 23/08/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 11
Báo cáo cập nhật cổ phiếu CTD - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng 18/06/2018 KIS Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật cổ phiếu CTD - Khuyến nghị Nắm giữ 07/05/2018 ACBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu CTD - Khuyến nghị nắm giữ 26/01/2018 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật cổ phiếu CTD - Khuyến nghị Mua 11/12/2017 ACBS Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích kỹ thuật CTD 24/10/2017 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo phân tích CTCP Xây dựng COTECCONS 14/02/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích CTCP Xây dựng COTECCONS_Khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG 08/02/2017 Phu Hung Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo phân tích CTCP Xây dựng COTECCONS_Khuyến nghị MUA 12/12/2016 SSI Tiếng Việt 10
Báo cáo phân tích CTCP Xây dựng COTECCONS_Khuyến nghị MUA 08/12/2016 ACBS Tiếng Việt 13
Báo cáo cập nhật CTCP Xây dựng COTECCONS_Khuyến nghị NẮM GIỮ 01/11/2016 VCBS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật CTCP Xây dựng COTECCONS_Khuyến nghị NẮM GIỮ 07/07/2016 VCBS Tiếng Việt 5