• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 7:00:30 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
49,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,20 (+6,99%)
Tham chiếu
45,80
Mở cửa
47,50
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
47,00
Khối lượng
601.600
KLTB 10 ngày
533.040
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
25/05/2022 3.250.161 43.600 9.700 33.900 2.093.460 468.490 1.624.970
24/05/2022 3.221.761 5.600 41.600 -36.000 255.580 1.891.750 -1.636.170
23/05/2022 3.161.161 3.600 48.900 -45.300 171.770 2.323.320 -2.151.550
20/05/2022 3.135.161 7.900 72.000 -64.100 378.360 3.457.330 -3.078.970
19/05/2022 3.090.461 50.100 66.200 -16.100 2.373.370 3.119.730 -746.360
18/05/2022 3.068.461 31.100 29.600 1.500 1.475.530 1.409.370 66.160
17/05/2022 3.035.661 115.600 52.600 63.000 5.192.770 2.384.280 2.808.490
16/05/2022 3.086.661 57.400 72.100 -14.700 2.532.480 3.174.970 -642.490
13/05/2022 3.037.361 28.000 63.900 -35.900 1.245.000 2.781.690 -1.536.690
12/05/2022 2.668.861 8.500 64.600 -56.100 397.660 3.142.780 -2.745.120
11/05/2022 2.641.961 80.600 106.700 -26.100 3.965.600 5.262.210 -1.296.610
10/05/2022 2.646.561 47.200 396.500 -349.300 2.272.810 19.273.750 -17.000.940
09/05/2022 2.614.961 14.200 35.400 -21.200 719.920 1.807.690 -1.087.770
06/05/2022 2.614.861 3.500 76.000 -72.500 193.100 4.182.770 -3.989.670
05/05/2022 2.554.161 8.900 78.800 -69.900 514.230 4.499.120 -3.984.890
04/05/2022 2.413.261 38.600 14.300 24.300 2.213.360 821.010 1.392.350
29/04/2022 2.347.761 7.400 64.200 -56.800 425.850 3.710.990 -3.285.140
28/04/2022 2.212.661 4.200 149.800 -145.600 244.950 8.755.180 -8.510.230
27/04/2022 2.153.161 148.100 104.100 44.000 8.675.160 6.145.350 2.529.810
26/04/2022 2.193.161 288.700 142.500 146.200 16.191.810 8.003.760 8.188.050