• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 10:20:07 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
69,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,57%)
Tham chiếu
69,60
Mở cửa
70,00
Cao nhất
70,00
Thấp nhất
69,00
Khối lượng
216.300
KLTB 10 ngày
297.790
Cao nhất 52 tuần
86,80
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/10/2021 -0,40/-0,57% 70,00 70,00 69,00 69,20 69,45 69,20 216.300
14/10/2021 -0,40/-0,57% 69,90 70,60 69,50 69,60 70,02 69,60 223.800
13/10/2021 +0,50/+0,72% 70,00 70,20 69,60 70,00 69,87 70,00 98.900
12/10/2021 +0,10/+0,14% 69,40 70,40 69,00 69,50 69,51 69,50 207.700
11/10/2021 -0,90/-1,28% 70,50 70,80 69,40 69,40 69,92 69,40 356.200
08/10/2021 -0,20/-0,28% 70,80 71,50 70,00 70,30 70,66 70,30 180.400
07/10/2021 -1,00/-1,40% 71,00 71,50 70,50 70,50 70,83 70,50 246.800
06/10/2021 0,00 / 0,00% 72,00 72,00 71,00 71,50 71,36 71,50 179.500
05/10/2021 +1,50/+2,14% 70,40 72,20 70,40 71,50 71,62 71,50 721.400
04/10/2021 +2,70/+4,01% 68,00 70,00 66,70 70,00 69,18 70,00 546.900
01/10/2021 -0,80/-1,17% 67,90 68,30 67,00 67,30 67,50 67,30 509.438
30/09/2021 -0,40/-0,58% 68,50 68,70 67,80 68,10 68,13 68,10 92.700
29/09/2021 +1,10/+1,63% 67,40 69,00 66,70 68,50 68,23 68,50 207.300
28/09/2021 +0,90/+1,35% 66,50 67,40 66,50 67,40 66,94 67,40 273.600
27/09/2021 -1,90/-2,78% 69,10 69,10 66,50 66,50 67,57 66,50 197.800
24/09/2021 +0,20/+0,29% 68,00 68,80 68,00 68,40 68,41 68,40 202.900
23/09/2021 -0,10/-0,15% 69,10 69,10 67,80 68,20 68,37 68,20 158.900
22/09/2021 +1,80/+2,71% 66,50 68,70 66,50 68,30 67,67 68,30 210.900
21/09/2021 0,00 / 0,00% 67,10 68,00 66,60 67,50 67,03 66,50 310.900
20/09/2021 -0,80/-1,17% 68,90 69,00 67,50 67,50 68,35 66,50 339.400