• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:50:48 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
52,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,39%)
Tham chiếu
51,80
Mở cửa
52,00
Cao nhất
52,90
Thấp nhất
51,80
Khối lượng
144.300
KLTB 10 ngày
451.400
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
CTD - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
03/06/2022 Bolat Duisenov Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 730.000 Biểu đồ
06/04/2022 VOF Investment Ltd --- Bán 126.300 Biểu đồ
05/04/2022 Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam --- Bán 88.900 Biểu đồ
26/01/2022 Đặng Hoài Nam --- Bán 9.000 Biểu đồ
17/01/2022 Đặng Hoài Nam --- Đăng ký bán 9.000 Biểu đồ
24/12/2021 Bolat Duisenov Chủ tịch HĐQT Mua 570.000 Biểu đồ
26/11/2021 Bolat Duisenov Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 740.000 Biểu đồ
15/07/2021 CTCP Xây dựng COTECCONS --- Mua 424.500 Biểu đồ
16/06/2021 CTCP Xây dựng COTECCONS --- Đăng ký mua 483.500 Biểu đồ
28/01/2021 CTCP Xây dựng COTECCONS --- Mua 2.008.900 Biểu đồ
30/12/2020 CTCP Xây dựng COTECCONS --- Đăng ký mua 4.900.000 Biểu đồ
06/10/2020 Nguyễn Bá Dương --- Bán 1.134.380 Biểu đồ
07/08/2020 Nguyễn Bá Dương --- Mua 555.000 Biểu đồ
25/07/2020 Hà Tiểu Anh --- Bán 193.250 Biểu đồ
09/07/2020 Nguyễn Bá Dương --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
26/06/2020 Hà Tiểu Anh --- Đăng ký bán 558.510 Biểu đồ
25/05/2020 Đặng Hoài Nam --- Bán 50.000 Biểu đồ
05/05/2020 Đặng Hoài Nam --- Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
18/09/2019 CTCP Xây dựng COTECCONS --- Mua 86.300 Biểu đồ
14/09/2019 Talgat Turumbayev Thành viên HĐQT Mua 0 Biểu đồ