• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:26:27 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
70,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,90 (+5,84%)
Tham chiếu
66,80
Mở cửa
67,80
Cao nhất
70,90
Thấp nhất
67,50
Khối lượng
1.478.400
KLTB 10 ngày
835.910
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Giá đóng cửa ngày 01/08/2019
112,00 -1,00/-0,88%
Mở cửa 112,50
Cao nhất 112,50
Thấp nhất 111,00
Khối lượng 168.490
Giá điều chỉnh 102,96
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
01/08/2019 -1,00 / -0,88% 112,50 112,50 111,00 112,00 111,55 102,96 168.490
31/07/2019 -1,00 / -0,88% 112,00 113,00 111,60 113,00 112,32 103,88 343.120
30/07/2019 -1,00 / -0,87% 111,50 114,80 111,50 114,00 113,79 104,80 260.000
29/07/2019 +2,30 / +2,04% 112,70 115,00 110,20 115,00 114,09 105,72 239.330
26/07/2019 -0,30 / -0,27% 113,00 113,00 111,00 112,70 112,09 103,60 128.980
25/07/2019 +0,50 / +0,44% 111,00 113,00 110,70 113,00 112,11 103,88 249.630
24/07/2019 +0,30 / +0,27% 110,50 112,50 110,00 112,50 111,54 103,42 136.650
23/07/2019 +0,20 / +0,18% 112,00 112,20 110,00 112,20 111,78 103,14 240.780
22/07/2019 +0,90 / +0,81% 111,10 112,00 107,80 112,00 110,07 102,96 147.210
19/07/2019 +0,10 / +0,09% 111,50 112,40 110,70 111,10 111,21 102,13 277.760
18/07/2019 -1,50 / -1,33% 104,70 111,50 104,70 111,00 107,21 102,04 686.753
17/07/2019 +2,10 / +1,90% 110,40 112,70 109,60 112,50 112,04 103,42 218.700
16/07/2019 0,00 / 0,00% 110,40 111,50 108,90 110,40 110,44 101,49 156.830
15/07/2019 -0,40 / -0,36% 111,20 111,20 108,80 110,40 109,86 101,49 145.770
12/07/2019 +2,30 / +2,12% 109,90 111,00 108,80 110,80 110,02 101,86 321.280
11/07/2019 +1,50 / +1,40% 107,00 109,00 107,00 108,50 108,42 99,74 400.600
10/07/2019 +2,60 / +2,49% 104,40 107,00 104,40 107,00 105,97 98,36 211.110
09/07/2019 +0,10 / +0,10% 104,30 105,30 103,70 104,40 104,75 95,97 244.413
08/07/2019 -0,90 / -0,86% 103,20 105,90 103,00 104,30 104,44 95,88 70.700
05/07/2019 -1,80 / -1,68% 107,00 107,00 105,10 105,20 105,76 96,71 186.220
04/07/2019 +0,20 / +0,19% 106,80 108,00 106,80 107,00 107,36 98,36 49.210
03/07/2019 +2,20 / +2,10% 104,60 106,90 103,10 106,80 105,86 98,18 385.350
02/07/2019 -0,10 / -0,10% 104,70 104,70 103,50 104,60 104,38 96,16 94.730
01/07/2019 -2,30 / -2,15% 107,00 107,00 104,00 104,70 105,01 96,25 63.670
28/06/2019 +4,90 / +4,80% 102,20 107,00 101,00 107,00 103,02 98,36 426.550
27/06/2019 -0,30 / -0,29% 102,40 103,00 102,00 102,10 102,66 93,86 115.140
26/06/2019 +0,40 / +0,39% 102,00 103,00 101,00 102,40 102,13 94,13 170.460
25/06/2019 +4,00 / +4,08% 98,00 103,80 97,60 102,00 101,25 93,77 178.200
24/06/2019 +0,50 / +0,51% 98,00 98,00 97,00 98,00 97,53 90,09 74.580
21/06/2019 +0,50 / +0,52% 97,00 97,70 96,70 97,50 97,20 89,63 39.220