• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.479,30 +8,54/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.479,30   +8,54/+0,58%  |   HNX-INDEX   410,40   -0,87/-0,21%  |   UPCOM-INDEX   108,95   +0,22/+0,20%  |   VN30   1.532,05   +15,48/+1,02%  |   HNX30   724,54   -3,49/-0,48%
28 Tháng Giêng 2022 10:21:27 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
10:15:00 SA
98,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-4,00 (-3,89%)
Tham chiếu
102,70
Mở cửa
102,60
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
97,00
Khối lượng
512.000
KLTB 10 ngày
745.630
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Giá đóng cửa ngày 08/11/2021
72,70 +0,20/+0,28%
Mở cửa 72,50
Cao nhất 73,30
Thấp nhất 71,50
Khối lượng 657.700
Giá điều chỉnh 72,70
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/11/2021 +0,20 / +0,28% 72,50 73,30 71,50 72,70 72,61 72,70 657.700
05/11/2021 +0,90 / +1,26% 71,60 72,60 71,00 72,50 71,98 72,50 341.300
04/11/2021 +0,10 / +0,14% 70,60 71,60 70,60 71,60 71,21 71,60 380.000
03/11/2021 -0,60 / -0,83% 72,10 72,40 70,20 71,50 71,51 71,50 700.300
02/11/2021 -1,00 / -1,37% 73,30 73,50 72,10 72,10 72,54 72,10 236.000
01/11/2021 +1,20 / +1,67% 71,20 73,80 71,20 73,10 72,63 73,10 607.500
29/10/2021 +0,40 / +0,56% 72,00 72,70 71,00 71,90 71,93 71,90 585.600
28/10/2021 -0,50 / -0,69% 72,00 72,10 71,30 71,50 71,57 71,50 162.300
27/10/2021 +1,00 / +1,41% 70,50 72,10 70,50 72,00 71,78 72,00 616.600
26/10/2021 +0,60 / +0,85% 70,60 71,10 69,60 71,00 70,76 71,00 406.500
25/10/2021 -0,10 / -0,14% 71,30 71,40 70,20 70,40 70,67 70,40 335.100
22/10/2021 +1,90 / +2,77% 69,40 70,50 68,60 70,50 69,86 70,50 441.600
21/10/2021 -0,40 / -0,58% 69,00 69,00 68,20 68,60 68,56 68,60 134.900
20/10/2021 +0,80 / +1,17% 68,20 69,30 68,20 69,00 68,68 69,00 84.300
19/10/2021 0,00 / 0,00% 68,10 68,40 67,90 68,20 68,08 68,20 132.100
18/10/2021 -1,00 / -1,45% 69,20 69,50 68,20 68,20 68,86 68,20 422.600
15/10/2021 -0,40 / -0,57% 70,00 70,00 69,00 69,20 69,45 69,20 216.300
14/10/2021 -0,40 / -0,57% 69,90 70,60 69,50 69,60 70,02 69,60 223.800
13/10/2021 +0,50 / +0,72% 70,00 70,20 69,60 70,00 69,87 70,00 98.900
12/10/2021 +0,10 / +0,14% 69,40 70,40 69,00 69,50 69,51 69,50 207.700
11/10/2021 -0,90 / -1,28% 70,50 70,80 69,40 69,40 69,92 69,40 356.200
08/10/2021 -0,20 / -0,28% 70,80 71,50 70,00 70,30 70,66 70,30 180.400
07/10/2021 -1,00 / -1,40% 71,00 71,50 70,50 70,50 70,83 70,50 246.800
06/10/2021 0,00 / 0,00% 72,00 72,00 71,00 71,50 71,36 71,50 179.500
05/10/2021 +1,50 / +2,14% 70,40 72,20 70,40 71,50 71,62 71,50 721.400
04/10/2021 +2,70 / +4,01% 68,00 70,00 66,70 70,00 69,18 70,00 546.900
01/10/2021 -0,80 / -1,17% 67,90 68,30 67,00 67,30 67,50 67,30 509.438
30/09/2021 -0,40 / -0,58% 68,50 68,70 67,80 68,10 68,13 68,10 92.700
29/09/2021 +1,10 / +1,63% 67,40 69,00 66,70 68,50 68,23 68,50 207.300
28/09/2021 +0,90 / +1,35% 66,50 67,40 66,50 67,40 66,94 67,40 273.600