• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 7:13:05 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
70,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,90 (+5,84%)
Tham chiếu
66,80
Mở cửa
67,80
Cao nhất
70,90
Thấp nhất
67,50
Khối lượng
1.478.400
KLTB 10 ngày
835.910
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Giá đóng cửa ngày 09/09/2020
73,30 +0,20/+0,27%
Mở cửa 72,70
Cao nhất 74,10
Thấp nhất 72,60
Khối lượng 439.130
Giá điều chỉnh 72,21
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
09/09/2020 +0,20 / +0,27% 72,70 74,10 72,60 73,30 73,39 72,21 439.130
08/09/2020 -1,20 / -1,62% 74,70 74,70 72,70 73,10 73,39 72,02 1.061.900
07/09/2020 -1,00 / -1,33% 76,10 76,30 74,30 74,30 75,28 73,20 719.300
04/09/2020 +0,10 / +0,13% 74,50 77,00 74,50 75,30 75,64 74,18 560.630
03/09/2020 +0,20 / +0,27% 75,70 75,70 74,60 75,20 75,08 74,09 612.210
01/09/2020 -1,20 / -1,57% 76,00 76,00 75,00 75,00 75,37 73,89 925.370
31/08/2020 -1,30 / -1,68% 77,50 78,00 76,10 76,20 76,85 75,07 758.910
28/08/2020 -2,00 / -2,52% 77,90 78,90 76,70 77,50 77,52 76,35 818.180
27/08/2020 -0,90 / -1,12% 80,10 81,00 79,00 79,50 79,74 75,37 750.190
26/08/2020 -1,30 / -1,59% 81,50 81,60 80,00 80,40 80,70 76,22 712.210
25/08/2020 +1,80 / +2,25% 80,00 82,30 79,20 81,70 80,53 77,45 1.058.980
24/08/2020 +1,80 / +2,30% 78,90 80,30 78,20 79,90 79,34 75,75 939.500
21/08/2020 -0,10 / -0,13% 78,20 78,80 77,90 78,10 78,16 74,04 468.160
20/08/2020 -1,30 / -1,64% 79,80 79,90 78,00 78,20 78,86 74,13 396.430
19/08/2020 -0,50 / -0,63% 80,00 80,20 79,00 79,50 79,59 75,37 319.920
18/08/2020 0,00 / 0,00% 80,40 80,60 79,90 80,00 80,29 75,84 333.640
17/08/2020 +1,50 / +1,91% 78,20 80,50 77,80 80,00 78,75 75,84 651.110
14/08/2020 -0,20 / -0,25% 79,00 79,80 78,30 78,50 79,13 74,42 839.310
13/08/2020 +1,70 / +2,21% 77,80 78,80 77,60 78,70 78,37 74,61 558.860
12/08/2020 -1,10 / -1,41% 78,10 78,50 76,50 77,00 77,25 73,00 458.910
11/08/2020 +0,90 / +1,17% 77,10 78,30 76,40 78,10 77,42 74,04 486.670
10/08/2020 -1,40 / -1,78% 79,50 80,00 77,20 77,20 78,30 73,19 707.180
07/08/2020 +2,10 / +2,75% 76,80 78,80 75,80 78,60 77,90 74,51 978.470
06/08/2020 -0,10 / -0,13% 76,60 77,90 75,40 76,50 76,50 72,52 746.550
05/08/2020 +3,10 / +4,22% 74,00 78,30 72,70 76,60 75,16 72,62 1.108.780
04/08/2020 +3,40 / +4,85% 71,90 73,80 71,40 73,50 72,68 69,68 903.520
03/08/2020 +3,30 / +4,94% 66,80 70,20 66,80 70,10 68,90 66,46 499.150
31/07/2020 -1,40 / -2,05% 67,50 67,90 66,30 66,80 66,94 63,33 673.240
30/07/2020 +1,20 / +1,79% 67,50 69,50 67,50 68,20 68,64 64,65 405.750
29/07/2020 -4,00 / -5,63% 68,50 68,90 66,10 67,00 67,04 63,52 829.120