• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:08:30 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
53,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
53,80
Mở cửa
53,50
Cao nhất
54,80
Thấp nhất
52,60
Khối lượng
227.700
KLTB 10 ngày
347.560
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Giá đóng cửa ngày 15/07/2019
110,40 -0,40/-0,36%
Mở cửa 111,20
Cao nhất 111,20
Thấp nhất 108,80
Khối lượng 145.770
Giá điều chỉnh 101,49
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/07/2019 -0,40 / -0,36% 111,20 111,20 108,80 110,40 109,86 101,49 145.770
12/07/2019 +2,30 / +2,12% 109,90 111,00 108,80 110,80 110,02 101,86 321.280
11/07/2019 +1,50 / +1,40% 107,00 109,00 107,00 108,50 108,42 99,74 400.600
10/07/2019 +2,60 / +2,49% 104,40 107,00 104,40 107,00 105,97 98,36 211.110
09/07/2019 +0,10 / +0,10% 104,30 105,30 103,70 104,40 104,75 95,97 244.413
08/07/2019 -0,90 / -0,86% 103,20 105,90 103,00 104,30 104,44 95,88 70.700
05/07/2019 -1,80 / -1,68% 107,00 107,00 105,10 105,20 105,76 96,71 186.220
04/07/2019 +0,20 / +0,19% 106,80 108,00 106,80 107,00 107,36 98,36 49.210
03/07/2019 +2,20 / +2,10% 104,60 106,90 103,10 106,80 105,86 98,18 385.350
02/07/2019 -0,10 / -0,10% 104,70 104,70 103,50 104,60 104,38 96,16 94.730
01/07/2019 -2,30 / -2,15% 107,00 107,00 104,00 104,70 105,01 96,25 63.670
28/06/2019 +4,90 / +4,80% 102,20 107,00 101,00 107,00 103,02 98,36 426.550
27/06/2019 -0,30 / -0,29% 102,40 103,00 102,00 102,10 102,66 93,86 115.140
26/06/2019 +0,40 / +0,39% 102,00 103,00 101,00 102,40 102,13 94,13 170.460
25/06/2019 +4,00 / +4,08% 98,00 103,80 97,60 102,00 101,25 93,77 178.200
24/06/2019 +0,50 / +0,51% 98,00 98,00 97,00 98,00 97,53 90,09 74.580
21/06/2019 +0,50 / +0,52% 97,00 97,70 96,70 97,50 97,20 89,63 39.220
20/06/2019 -0,50 / -0,51% 97,60 98,50 97,00 97,00 97,53 89,17 91.960
19/06/2019 +0,70 / +0,72% 97,00 98,20 97,00 97,50 97,61 89,63 43.540
18/06/2019 -2,30 / -2,32% 99,10 99,80 96,60 96,80 97,46 88,99 88.410
17/06/2019 -3,20 / -3,13% 102,00 102,00 98,10 99,10 99,18 91,10 123.460
14/06/2019 -2,00 / -1,92% 102,50 104,30 102,00 102,30 102,92 94,04 46.850
13/06/2019 -1,60 / -1,51% 105,90 106,30 104,30 104,30 104,88 95,88 34.220
12/06/2019 -0,20 / -0,19% 106,00 106,80 105,90 105,90 106,18 97,35 28.630
11/06/2019 0,00 / 0,00% 106,50 106,50 106,00 106,10 106,28 97,54 27.850
10/06/2019 +0,50 / +0,47% 106,00 107,00 105,50 106,10 106,07 97,54 37.210
07/06/2019 -1,40 / -1,31% 105,50 107,00 105,40 105,60 105,78 97,08 50.660
06/06/2019 0,00 / 0,00% 108,00 108,00 105,00 107,00 106,38 98,36 41.540
05/06/2019 +0,70 / +0,66% 109,00 109,00 107,00 107,00 108,13 98,36 25.090
04/06/2019 -4,60 / -4,15% 111,00 111,10 106,30 106,30 108,50 97,72 44.580