• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:35:47 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
99,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,70 (-3,60%)
Tham chiếu
102,70
Mở cửa
102,60
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
95,60
Khối lượng
2.128.800
KLTB 10 ngày
907.310
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Giá đóng cửa ngày 21/09/2020
73,60 +0,30/+0,41%
Mở cửa 73,70
Cao nhất 73,80
Thấp nhất 73,30
Khối lượng 568.940
Giá điều chỉnh 72,51
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/09/2020 +0,30 / +0,41% 73,70 73,80 73,30 73,60 73,60 72,51 568.940
18/09/2020 +0,10 / +0,14% 73,20 73,90 73,00 73,30 73,44 72,21 317.260
17/09/2020 +0,30 / +0,41% 73,00 74,50 72,90 73,20 73,62 72,12 447.700
16/09/2020 0,00 / 0,00% 73,00 73,30 72,60 72,90 72,94 71,82 304.060
15/09/2020 +0,20 / +0,28% 73,10 73,60 72,60 72,90 72,95 71,82 370.370
14/09/2020 -1,00 / -1,36% 74,00 74,00 72,70 72,70 73,26 71,62 728.620
11/09/2020 -0,10 / -0,14% 73,70 74,00 73,60 73,70 73,78 72,61 240.530
10/09/2020 +0,50 / +0,68% 73,70 74,30 73,30 73,80 73,87 72,71 381.410
09/09/2020 +0,20 / +0,27% 72,70 74,10 72,60 73,30 73,39 72,21 439.130
08/09/2020 -1,20 / -1,62% 74,70 74,70 72,70 73,10 73,39 72,02 1.061.900
07/09/2020 -1,00 / -1,33% 76,10 76,30 74,30 74,30 75,28 73,20 719.300
04/09/2020 +0,10 / +0,13% 74,50 77,00 74,50 75,30 75,64 74,18 560.630
03/09/2020 +0,20 / +0,27% 75,70 75,70 74,60 75,20 75,08 74,09 612.210
01/09/2020 -1,20 / -1,57% 76,00 76,00 75,00 75,00 75,37 73,89 925.370
31/08/2020 -1,30 / -1,68% 77,50 78,00 76,10 76,20 76,85 75,07 758.910
28/08/2020 -2,00 / -2,52% 77,90 78,90 76,70 77,50 77,52 76,35 818.180
27/08/2020 -0,90 / -1,12% 80,10 81,00 79,00 79,50 79,74 75,37 750.190
26/08/2020 -1,30 / -1,59% 81,50 81,60 80,00 80,40 80,70 76,22 712.210
25/08/2020 +1,80 / +2,25% 80,00 82,30 79,20 81,70 80,53 77,45 1.058.980
24/08/2020 +1,80 / +2,30% 78,90 80,30 78,20 79,90 79,34 75,75 939.500
21/08/2020 -0,10 / -0,13% 78,20 78,80 77,90 78,10 78,16 74,04 468.160
20/08/2020 -1,30 / -1,64% 79,80 79,90 78,00 78,20 78,86 74,13 396.430
19/08/2020 -0,50 / -0,63% 80,00 80,20 79,00 79,50 79,59 75,37 319.920
18/08/2020 0,00 / 0,00% 80,40 80,60 79,90 80,00 80,29 75,84 333.640
17/08/2020 +1,50 / +1,91% 78,20 80,50 77,80 80,00 78,75 75,84 651.110
14/08/2020 -0,20 / -0,25% 79,00 79,80 78,30 78,50 79,13 74,42 839.310
13/08/2020 +1,70 / +2,21% 77,80 78,80 77,60 78,70 78,37 74,61 558.860
12/08/2020 -1,10 / -1,41% 78,10 78,50 76,50 77,00 77,25 73,00 458.910
11/08/2020 +0,90 / +1,17% 77,10 78,30 76,40 78,10 77,42 74,04 486.670
10/08/2020 -1,40 / -1,78% 79,50 80,00 77,20 77,20 78,30 73,19 707.180