• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 7:17:55 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
53,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
53,80
Mở cửa
53,50
Cao nhất
54,80
Thấp nhất
52,60
Khối lượng
227.700
KLTB 10 ngày
347.560
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Giá đóng cửa ngày 23/06/2021
65,40 +2,70/+4,31%
Mở cửa 63,00
Cao nhất 66,40
Thấp nhất 63,00
Khối lượng 961.300
Giá điều chỉnh 64,43
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/06/2021 +2,70 / +4,31% 63,00 66,40 63,00 65,40 64,79 64,43 961.300
22/06/2021 +0,10 / +0,16% 62,60 63,50 62,60 62,70 63,03 61,77 310.900
21/06/2021 +0,10 / +0,16% 62,50 63,60 62,40 62,60 63,04 61,67 432.000
18/06/2021 0,00 / 0,00% 62,50 63,00 62,00 62,50 62,44 61,57 241.900
17/06/2021 -0,40 / -0,64% 62,10 62,90 62,10 62,50 62,67 61,57 147.000
16/06/2021 0,00 / 0,00% 62,30 63,30 61,10 62,90 62,27 61,97 494.300
15/06/2021 -0,10 / -0,16% 63,70 63,70 62,60 62,90 62,98 61,97 208.800
14/06/2021 +0,20 / +0,32% 63,00 64,50 62,80 63,00 63,84 62,07 600.100
11/06/2021 +1,00 / +1,62% 62,60 63,40 62,30 62,80 62,91 61,87 490.200
10/06/2021 0,00 / 0,00% 61,40 62,00 61,10 61,80 61,53 60,88 159.500
09/06/2021 +0,20 / +0,32% 61,70 62,40 60,30 61,80 61,51 60,88 309.100
08/06/2021 +0,30 / +0,49% 61,40 62,90 61,20 61,60 62,04 60,69 680.200
07/06/2021 -0,80 / -1,29% 62,00 62,20 61,00 61,30 61,72 60,39 303.500
04/06/2021 -0,80 / -1,27% 62,10 63,00 61,00 62,10 62,03 61,18 698.400
03/06/2021 +1,20 / +1,94% 62,00 63,40 61,70 62,90 62,42 61,97 490.200
02/06/2021 +0,40 / +0,65% 61,00 62,00 60,10 61,70 60,96 60,79 690.600
01/06/2021 -0,70 / -1,13% 62,50 62,70 61,10 61,30 61,97 60,39 421.700
31/05/2021 +2,90 / +4,91% 59,00 62,00 58,50 62,00 60,20 61,08 747.600
28/05/2021 +1,20 / +2,07% 58,00 59,50 57,10 59,10 58,68 58,22 546.900
27/05/2021 -0,10 / -0,17% 57,50 59,30 57,20 57,90 58,14 57,04 729.700
26/05/2021 0,00 / 0,00% 57,80 58,10 56,80 58,00 57,39 57,14 606.300
25/05/2021 +1,00 / +1,75% 57,90 58,70 57,00 58,00 57,00 57,14 670.700
24/05/2021 +3,20 / +5,95% 53,20 57,30 53,20 57,00 55,60 56,16 609.300
21/05/2021 +1,00 / +1,89% 52,00 54,90 52,00 53,80 53,79 53,00 355.900
20/05/2021 -1,50 / -2,76% 55,00 55,00 52,00 52,80 52,97 52,02 674.400
19/05/2021 -0,20 / -0,37% 54,30 56,00 54,30 54,30 54,93 53,50 361.300
18/05/2021 -1,50 / -2,68% 55,80 56,10 53,90 54,50 53,90 53,69 640.100
17/05/2021 -1,00 / -1,75% 57,90 57,90 56,00 56,00 56,00 55,17 373.100
14/05/2021 -0,70 / -1,21% 57,80 58,40 57,00 57,00 57,45 56,16 417.700
13/05/2021 -2,00 / -3,35% 59,00 59,60 57,70 57,70 58,58 56,85 425.400