• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:35:22 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
80,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+5,20 (+6,95%)
Tham chiếu
74,80
Mở cửa
75,10
Cao nhất
80,00
Thấp nhất
75,10
Khối lượng
1.949.300
KLTB 10 ngày
1.154.230
Cao nhất 52 tuần
86,80
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Giá đóng cửa ngày 24/09/2021
68,40 +0,20/+0,29%
Mở cửa 68,00
Cao nhất 68,80
Thấp nhất 68,00
Khối lượng 202.900
Giá điều chỉnh 68,40
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/09/2021 +0,20 / +0,29% 68,00 68,80 68,00 68,40 68,41 68,40 202.900
23/09/2021 -0,10 / -0,15% 69,10 69,10 67,80 68,20 68,37 68,20 158.900
22/09/2021 +1,80 / +2,71% 66,50 68,70 66,50 68,30 67,67 68,30 210.900
21/09/2021 0,00 / 0,00% 67,10 68,00 66,60 67,50 67,03 66,50 310.900
20/09/2021 -0,80 / -1,17% 68,90 69,00 67,50 67,50 68,35 66,50 339.400
17/09/2021 +0,10 / +0,15% 68,00 69,00 68,00 68,30 68,47 67,29 179.900
16/09/2021 +0,20 / +0,29% 69,00 69,00 68,00 68,20 68,39 67,19 164.000
15/09/2021 0,00 / 0,00% 68,00 68,50 67,50 68,00 67,90 66,99 231.900
14/09/2021 -0,70 / -1,02% 68,70 69,50 67,70 68,00 68,26 66,99 314.400
13/09/2021 -1,10 / -1,58% 69,80 69,80 68,50 68,70 69,04 67,68 274.100
10/09/2021 +1,10 / +1,60% 69,00 69,90 68,70 69,80 69,46 68,77 382.900
09/09/2021 +0,60 / +0,88% 68,00 68,90 68,00 68,70 68,32 67,68 186.800
08/09/2021 -1,30 / -1,87% 69,40 69,40 68,10 68,10 68,80 67,09 301.900
07/09/2021 -1,60 / -2,25% 71,00 71,00 69,30 69,40 69,93 68,37 406.700
06/09/2021 +1,00 / +1,43% 70,40 71,50 69,50 71,00 70,66 69,95 479.900
01/09/2021 -0,40 / -0,57% 70,40 70,40 69,30 70,00 69,76 68,96 278.900
31/08/2021 +1,30 / +1,88% 69,10 70,80 69,00 70,40 69,89 69,36 789.100
30/08/2021 +2,80 / +4,22% 67,20 69,10 67,00 69,10 68,19 68,08 1.208.774
27/08/2021 +1,60 / +2,47% 64,40 66,30 63,80 66,30 65,24 65,32 547.400
26/08/2021 -0,50 / -0,77% 65,40 66,40 64,70 64,70 65,42 63,74 239.500
25/08/2021 +0,60 / +0,93% 64,90 65,50 64,00 65,20 64,78 64,23 298.500
24/08/2021 -0,40 / -0,62% 65,00 66,40 62,50 64,60 64,21 63,64 476.500
23/08/2021 -1,80 / -2,69% 65,60 66,80 65,00 65,00 65,57 64,04 534.600
20/08/2021 -0,50 / -0,74% 66,40 67,10 64,60 66,80 66,15 65,81 1.100.600
19/08/2021 +0,50 / +0,75% 66,80 67,50 66,10 67,30 66,76 66,30 607.400
18/08/2021 -0,30 / -0,45% 67,20 67,40 65,60 66,80 66,47 65,81 698.500
17/08/2021 -0,40 / -0,59% 67,00 68,20 66,50 67,10 67,19 66,11 839.300
16/08/2021 -0,50 / -0,74% 68,10 68,40 67,20 67,50 67,77 66,50 500.800
13/08/2021 -0,10 / -0,15% 68,10 68,50 67,00 68,00 67,55 66,99 635.500
12/08/2021 +2,10 / +3,18% 65,30 68,90 65,30 68,10 67,80 67,09 1.293.700