• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.474,60 +3,84/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:25:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.474,60   +3,84/+0,26%  |   HNX-INDEX   411,71   +0,44/+0,11%  |   UPCOM-INDEX   109,05   +0,32/+0,29%  |   VN30   1.523,40   +6,83/+0,45%  |   HNX30   730,49   +2,46/+0,34%
28 Tháng Giêng 2022 9:30:31 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:25:00 SA
102,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,49%)
Tham chiếu
102,70
Mở cửa
102,60
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
101,60
Khối lượng
69.900
KLTB 10 ngày
701.420
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Giá đóng cửa ngày 28/08/2020
77,50 -2,00/-2,52%
Mở cửa 77,90
Cao nhất 78,90
Thấp nhất 76,70
Khối lượng 818.180
Giá điều chỉnh 76,35
Giá quá khứ của CTD
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/08/2020 -2,00 / -2,52% 77,90 78,90 76,70 77,50 77,52 76,35 818.180
27/08/2020 -0,90 / -1,12% 80,10 81,00 79,00 79,50 79,74 75,37 750.190
26/08/2020 -1,30 / -1,59% 81,50 81,60 80,00 80,40 80,70 76,22 712.210
25/08/2020 +1,80 / +2,25% 80,00 82,30 79,20 81,70 80,53 77,45 1.058.980
24/08/2020 +1,80 / +2,30% 78,90 80,30 78,20 79,90 79,34 75,75 939.500
21/08/2020 -0,10 / -0,13% 78,20 78,80 77,90 78,10 78,16 74,04 468.160
20/08/2020 -1,30 / -1,64% 79,80 79,90 78,00 78,20 78,86 74,13 396.430
19/08/2020 -0,50 / -0,63% 80,00 80,20 79,00 79,50 79,59 75,37 319.920
18/08/2020 0,00 / 0,00% 80,40 80,60 79,90 80,00 80,29 75,84 333.640
17/08/2020 +1,50 / +1,91% 78,20 80,50 77,80 80,00 78,75 75,84 651.110
14/08/2020 -0,20 / -0,25% 79,00 79,80 78,30 78,50 79,13 74,42 839.310
13/08/2020 +1,70 / +2,21% 77,80 78,80 77,60 78,70 78,37 74,61 558.860
12/08/2020 -1,10 / -1,41% 78,10 78,50 76,50 77,00 77,25 73,00 458.910
11/08/2020 +0,90 / +1,17% 77,10 78,30 76,40 78,10 77,42 74,04 486.670
10/08/2020 -1,40 / -1,78% 79,50 80,00 77,20 77,20 78,30 73,19 707.180
07/08/2020 +2,10 / +2,75% 76,80 78,80 75,80 78,60 77,90 74,51 978.470
06/08/2020 -0,10 / -0,13% 76,60 77,90 75,40 76,50 76,50 72,52 746.550
05/08/2020 +3,10 / +4,22% 74,00 78,30 72,70 76,60 75,16 72,62 1.108.780
04/08/2020 +3,40 / +4,85% 71,90 73,80 71,40 73,50 72,68 69,68 903.520
03/08/2020 +3,30 / +4,94% 66,80 70,20 66,80 70,10 68,90 66,46 499.150
31/07/2020 -1,40 / -2,05% 67,50 67,90 66,30 66,80 66,94 63,33 673.240
30/07/2020 +1,20 / +1,79% 67,50 69,50 67,50 68,20 68,64 64,65 405.750
29/07/2020 -4,00 / -5,63% 68,50 68,90 66,10 67,00 67,04 63,52 829.120
28/07/2020 +2,50 / +3,65% 68,50 71,90 67,80 71,00 69,51 67,31 707.830
27/07/2020 -5,10 / -6,93% 69,50 72,50 68,50 68,50 69,59 64,94 989.470
24/07/2020 -5,50 / -6,95% 79,20 79,30 73,60 73,60 75,24 69,77 1.405.050
23/07/2020 +0,10 / +0,13% 79,00 80,90 78,30 79,10 78,97 74,99 627.670
22/07/2020 -3,50 / -4,24% 82,50 83,40 79,00 79,00 80,24 74,89 1.127.560
21/07/2020 +1,50 / +1,85% 81,90 82,60 80,00 82,50 81,55 78,21 542.940
20/07/2020 -3,60 / -4,26% 84,80 85,50 81,00 81,00 83,34 76,79 1.155.190