• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:11:09 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:05:02 CH
64,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,70 (+2,70%)
Tham chiếu
63,00
Mở cửa
63,00
Cao nhất
65,50
Thấp nhất
62,10
Khối lượng
645.500
KLTB 10 ngày
820.520
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
42,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
09/08/2022 64,70 0 0 0 0 0 645.500 41.297.212
08/08/2022 63,00 1.114 1.275.600 1.092 1.474.800 -199.200 669.900 42.520.308
05/08/2022 63,20 1.383 1.584.800 1.075 1.368.600 216.200 589.200 37.267.142
04/08/2022 63,70 1.996 2.339.800 2.278 2.443.600 -103.800 1.142.000 73.252.231
03/08/2022 62,40 1.047 1.677.200 1.181 1.177.900 499.300 558.500 34.372.168
02/08/2022 60,80 2.424 2.206.000 1.199 2.386.300 -180.300 1.306.700 79.580.160
01/08/2022 62,00 2.177 2.713.900 2.116 2.778.200 -64.300 1.535.800 93.693.706
29/07/2022 60,30 895 1.103.800 1.253 1.513.400 -409.600 562.400 33.727.910
28/07/2022 60,00 997 1.191.400 1.289 1.511.800 -320.400 670.500 39.890.318
27/07/2022 59,00 1.017 1.270.200 1.023 903.500 366.700 524.700 30.243.252
26/07/2022 56,40 955 1.015.600 778 666.900 348.700 333.900 18.945.970
25/07/2022 55,80 2.404 2.298.600 1.660 2.081.200 217.400 1.295.200 72.909.217
22/07/2022 58,00 1.177 969.700 886 1.140.300 -170.600 510.700 29.888.140
21/07/2022 58,80 1.726 1.473.800 1.682 2.034.600 -560.800 924.800 55.326.354
20/07/2022 60,60 1.687 2.008.500 1.800 2.288.600 -280.100 1.320.900 81.391.639
19/07/2022 59,90 1.078 985.500 986 862.500 123.000 478.400 28.630.279
18/07/2022 60,00 1.467 1.674.300 1.480 1.591.200 83.100 881.000 52.855.269
15/07/2022 59,00 2.301 2.070.400 2.015 2.351.600 -281.200 1.405.000 86.247.274
14/07/2022 62,10 1.574 1.458.400 1.263 1.357.700 100.700 794.100 48.657.453
13/07/2022 61,80 994 1.155.300 1.371 1.152.400 2.900 560.000 34.957.978