• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 9:06:34 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng COTECCONS (CTD : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
99,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-3,70 (-3,60%)
Tham chiếu
102,70
Mở cửa
102,60
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
95,60
Khối lượng
2.128.800
KLTB 10 ngày
907.310
Cao nhất 52 tuần
116,00
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 99,00 2.077 2.944.300 1.643 3.178.100 -233.800 2.128.800 206.698.923
27/01/2022 102,70 1.507 1.980.700 992 2.165.800 -185.100 1.209.200 123.836.095
26/01/2022 108,70 1.114 1.331.100 889 1.141.900 189.200 495.300 54.501.430
25/01/2022 110,00 1.614 2.134.900 1.085 1.667.500 467.400 961.800 104.873.316
24/01/2022 105,30 1.382 1.167.600 792 1.137.900 29.700 522.400 56.036.000
21/01/2022 109,90 800 1.100.900 1.022 1.375.200 -274.300 601.800 65.371.247
20/01/2022 106,00 942 1.404.200 547 633.100 771.100 506.000 52.193.111
19/01/2022 99,10 924 1.247.800 600 1.076.300 171.500 652.900 64.782.769
18/01/2022 99,00 1.318 1.694.400 1.125 1.573.100 121.300 1.007.000 99.119.624
17/01/2022 101,00 1.230 1.535.700 1.115 2.148.300 -612.600 987.900 104.699.825
14/01/2022 107,00 1.217 1.573.900 936 1.428.200 145.700 599.100 65.009.240
13/01/2022 106,90 1.343 1.212.300 983 1.274.900 -62.600 524.000 57.131.000
12/01/2022 112,00 1.529 2.425.000 1.256 1.850.900 574.100 1.169.200 126.326.000
11/01/2022 106,50 1.604 2.047.600 1.054 1.704.200 343.400 1.023.800 115.552.000
10/01/2022 106,30 1.727 1.770.100 1.047 1.795.700 -25.600 987.800 110.065.003
07/01/2022 113,60 1.002 886.300 956 1.098.300 -212.000 514.300 58.445.000
06/01/2022 113,40 1.799 2.302.300 1.076 1.464.000 838.300 1.193.900 132.119.380
05/01/2022 106,00 1.697 1.739.800 1.051 1.666.500 73.300 1.055.500 112.504.000
04/01/2022 106,00 1.961 1.788.700 1.156 2.033.900 -245.200 1.106.100 120.600.660
31/12/2021 109,50 916 1.110.500 987 1.381.600 -271.100 594.000 65.520.000