• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.241,81 -8,76/-0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.241,81   -8,76/-0,70%  |   HNX-INDEX   279,86   -1,23/-0,44%  |   UPCOM-INDEX   80,85   -0,33/-0,41%  |   VN30   1.340,73   -3,91/-0,29%  |   HNX30   416,96   -2,84/-0,68%
07 Tháng Năm 2021 9:21:46 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG : HOSE)
Cập nhật ngày 07/05/2021
2:53:50 CH
43,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+2,10%)
Tham chiếu
42,90
Mở cửa
42,55
Cao nhất
43,90
Thấp nhất
42,30
Khối lượng
25.837.800
KLTB 10 ngày
17.410.720
Cao nhất 52 tuần
44,40
Thấp nhất 52 tuần
20,40
9:20 SA CTG: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
9:19 SA CTG: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
9:19 SA CTG: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
9:18 SA CTG: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
06/05 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 2 năm 2021 - HOSE
06/05 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 1 năm 2021 - HOSE
26/04 CTG: HĐQT chấp thuận chủ trương ký hợp đồng với các công ty con - HOSE
22/04 CTG: Chủ tịch VietinBank - Chưa có kế hoạch chào bán vốn và tìm nhà đầu tư mới - Người đồng hành
16/04 CTG: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
16/04 CTG: Chủ tịch VietinBank: Kế hoạch lãi riêng lẻ tăng 2%, IFC đang thoái vốn - Người đồng hành
15/04 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
09/04 CTG: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
09/04 SSI Research ước tính lợi nhuận quý I của 22 doanh nghiệp - Người đồng hành
02/04 CTG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Trần Tiến Duy - HOSE
26/03 CTG: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
25/03 CTG: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
21/03 Cổ phiếu kín room bớt 'nóng’ với khối ngoại - Người đồng hành
18/03 CTG: Lãi 'khủng' 7.000 - 8.000 tỷ trong quý I, VietinBank chưa có ý định bán vốn - VietNam Finance
11/03 CTG: Giai đoạn mới của VietinBank - VietNam Finance
10/03 CTG: VietinBank phát triển đồng bộ hóa với chiến lược của đất nước - Người đồng hành
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  5.114.400 17,80 -0,56%
ACB  12.059.100 35,20 1,15%
BAB  38.500 24,80 -1,59%
BID  3.706.600 40,65 -1,45%
BVB  2.124.500 14,50 0,00%
EIB  406.000 25,70 -0,39%
EVF  388.600 11,20 0,00%
HDB  15.743.900 30,00 4,17%
KLB  179.000 27,00 1,50%