• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.341,52 -8,96/-0,66%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:05:05 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.341,52   -8,96/-0,66%  |   HNX-INDEX   357,58   -1,29/-0,36%  |   UPCOM-INDEX   96,69   -0,76/-0,78%  |   VN30   1.450,04   -8,62/-0,59%  |   HNX30   579,27   -3,37/-0,58%
21 Tháng Chín 2021 10:13:02 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG : HOSE)
Cập nhật ngày 21/09/2021
10:05:04 SA
31,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-0,78%)
Tham chiếu
31,85
Mở cửa
31,50
Cao nhất
31,70
Thấp nhất
31,35
Khối lượng
3.222.000
KLTB 10 ngày
7.210.860
Cao nhất 52 tuần
54,90
Thấp nhất 52 tuần
25,70
20/09 CTG: Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 13 & đợt 14 năm 2021 - HOSE
20/09 CTG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HOSE
15/09 CTG: VietinBank huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu - Người đồng hành
14/09 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 15 năm 2021 - HOSE
14/09 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HOSE
14/09 CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 12 năm 2021 - HOSE
09/09 CTG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 12 - HOSE
08/09 CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 10 và 11 năm 2021 - HOSE
07/09 CTG: Thông báo liên quan đến nhân sự cấp cao của Vietinbank - HOSE
06/09 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021 - HOSE
01/09 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 12, 13 và 14 năm 2021 - HOSE
31/08 CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 9 năm 2021 - HOSE
27/08 CTG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Thu Huyền - HOSE
26/08 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 11 năm 2021 - HOSE
24/08 CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 8 năm 2021 - HOSE
24/08 CTG: Thông báo Quyết định của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của CTG - HOSE
21/08 CTG: VietinBank muốn mua ngân hàng yếu kém? - VietNam Finance
20/08 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 9, 10 năm 2021 - HOSE
19/08 CTS: Cổ phiếu Vietinbank Securities tăng hết biên độ sau thông tin VietinBank muốn thoái vốn - BizLIVE
18/08 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  712.000 21,00 -2,78%
ACB  1.479.700 31,90 -0,62%
BAB  23.300 22,60 -1,31%
BID  528.000 39,55 -0,88%
BVB  959.000 20,80 -2,35%
EIB  73.900 25,10 -0,79%
EVF  377.000 12,90 -0,77%
HDB  558.100 25,45 -0,97%
KLB  84.400 22,40 -1,32%