• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 6:55:25 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
33,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,75 (-2,17%)
Tham chiếu
34,55
Mở cửa
34,90
Cao nhất
35,15
Thấp nhất
33,75
Khối lượng
10.911.800
KLTB 10 ngày
14.900.340
Cao nhất 52 tuần
54,90
Thấp nhất 52 tuần
28,70
18/01 CTG: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT trên thị trường chứng khoán (kèm quy chế) - HOSE
13/01 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng giữa VietinBank và Ngân hàng TNHH Indovina - HOSE
10/01 Cổ phiếu ngân hàng: Lại thêm một lần kỳ vọng - Đầu tư chứng khoán
06/01 CTG: Lợi nhuận riêng lẻ VietinBank vượt kế hoạch 16.800 tỷ, mục tiêu tăng 10 - 20% năm 2022 - Báo Tổ quốc
27/12 CTG: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu Vietinbank trên HNX - HOSE
22/12 CTG: Thông báo quyết định của HNX về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu Vietinbank - HOSE
21/12 CTG: HĐQT thông qua các hợp đồng hạn mức giao dịch trên thị trường liên ngân hàng với MUFG - HOSE
09/12 CTG: Kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu Vietinbank đợt 20 năm 2021 - HOSE
09/12 CTG: Thông báo giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2021 - HOSE
07/12 CTG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt - HOSE
03/12 CTG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty - HOSE
01/12 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông - HOSE
01/12 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020 - HOSE
30/11 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc nhất trí thông qua Hợp đồng khung tiền gửi bằng VND với Ngân hàng MUFG - Chi nhánh TP.HCM - HOSE
26/11 CTG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Minh Tú - HOSE
26/11 CTG: Thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI - HOSE
25/11 CTG: Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng - HOSE
25/11 CTG: VietinBank vào tốp tăng trưởng nhanh nhất về sức mạnh thương hiệu - VietNamPlus
24/11 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng giao dịch với công ty con - VBI - HOSE
22/11 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 20 năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.025.900 21,00 0,48%
ACB  2.104.000 33,00 0,61%
BAB  35.600 22,00 0,00%
BID  2.972.800 43,65 -2,78%
BVB  1.640.600 19,70 -0,51%
EIB  263.600 32,35 0,00%
EVF  857.500 17,30 6,79%
HDB  3.126.200 28,95 -2,03%
KLB  204.900 27,10 5,45%