• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.317,67 +7,62/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.317,67   +7,62/+0,58%  |   HNX-INDEX   316,53   +1,68/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   87,39   +0,46/+0,53%  |   VN30   1.453,11   +5,88/+0,41%  |   HNX30   511,30   +7,44/+1,48%
02 Tháng Tám 2021 11:45:24 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG : HOSE)
Cập nhật ngày 02/08/2021
11:30:02 SA
33,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,45 (-1,31%)
Tham chiếu
34,40
Mở cửa
33,80
Cao nhất
34,20
Thấp nhất
33,65
Khối lượng
16.676.800
KLTB 10 ngày
14.722.190
Cao nhất 52 tuần
54,90
Thấp nhất 52 tuần
21,90

Thông báo khi giá đạt: 31 35 37 ...
GIỚI THIỆU
Ngân Hàng Công Thương Việt Nam là một Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế; Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại và thương mại điện tử tại Việt Nam. VietinBank là một trong 4 ngân hàng thương...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 165317,82 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 4,81 tỷ
Cổ phiếu tự do 573,77 triệu
EPS 3.689
P/E 9,33
Doanh thu (4 quý) 95389,63 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 17807,43 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 1343984,51 tỷ
ROE (4 quý) 21,01%
Beta (120 tuần) 0,84

30/07 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi và ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
28/07 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 7 năm 2021 - HOSE
28/07 CTG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
28/07 CTG: VietinBank bán nợ vay tiêu dùng - Người đồng hành
27/07 CTG: Thông báo công văn xác nhận của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG - HOSE
23/07 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 6 năm 2021 - HOSE
21/07 CTG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
21/07 CTG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
19/07 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 5 năm 2021 - HOSE
14/07 CTG: HĐQT thông qua hợp đồng giao dịch với công ty con - Vietinbank Leasing - HOSE
14/07 CTG: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu phát hành ra công chúng - HOSE
12/07 CTG: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án bán phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 4 năm 2021 - HOSE
11/07 Dấu ấn của ba vị Chủ tịch ngân hàng quốc doanh trên sàn - Người đồng hành
05/07 CTG: Ông Trần Văn Tần được giao phụ trách HĐQT VietinBank - BizLIVE
05/07 CTG: Thông báo về việc giao phụ trách hoạt động của HĐQT - HOSE
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.031.500 20,70 1,47%
ACB  4.571.200 35,45 -1,94%
BAB  77.000 23,30 0,43%
BID  2.959.400 42,80 4,14%
BVB  976.200 19,10 -0,52%
EIB  254.400 26,00 -1,52%
EVF  81.400 10,20 0,99%
HDB  1.768.300 33,90 0,59%
KLB  46.600 21,80 -0,91%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận