• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 6:04:36 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
54,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,80 (-4,88%)
Tham chiếu
57,40
Mở cửa
55,70
Cao nhất
57,40
Thấp nhất
54,00
Khối lượng
458.500
KLTB 10 ngày
416.750
Cao nhất 52 tuần
122,50
Thấp nhất 52 tuần
54,00
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo phân tích cổ phiếu CTR - Khả quan 15/11/2017 MB Securities Tiếng Việt 8