• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:55:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   387,00   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,60   0,00/0,00%  |   VN30   1.507,19   0,00/0,00%  |   HNX30   608,66   0,00/0,00%
20 Tháng Mười 2021 9:01:17 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/10/2021
8:55:00 SA
90,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
90,00
Mở cửa
90,00
Cao nhất
90,00
Thấp nhất
90,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
620.230
Cao nhất 52 tuần
103,20
Thấp nhất 52 tuần
45,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
20/10/2021 0,00 / 0,00% 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 0
19/10/2021 +1,70/+1,91% 89,70 91,00 88,90 90,80 90,00 90,80 814.800
18/10/2021 +1,90/+2,16% 87,80 90,00 87,80 89,70 89,10 89,70 1.130.700
15/10/2021 -0,20/-0,23% 88,00 88,30 87,20 88,00 87,80 88,00 682.800
14/10/2021 +1,90/+2,21% 86,30 89,40 86,30 88,00 88,20 88,00 900.600
13/10/2021 +0,10/+0,12% 86,10 87,00 85,50 86,00 86,10 86,00 361.100
12/10/2021 +0,20/+0,23% 85,70 86,70 85,40 86,10 85,90 86,10 619.200
11/10/2021 +0,20/+0,23% 85,80 87,50 85,40 85,70 85,90 85,70 489.600
08/10/2021 -0,20/-0,23% 86,40 86,50 85,00 85,90 85,50 85,90 714.300
07/10/2021 +0,50/+0,58% 86,90 87,00 85,70 86,50 86,10 86,50 629.200
06/10/2021 +0,20/+0,23% 86,60 86,90 85,20 86,80 86,00 86,80 571.800
05/10/2021 +1,50/+1,76% 86,70 87,50 85,40 86,90 86,60 86,90 422.900
04/10/2021 +5,10/+6,25% 82,00 88,00 82,00 86,70 85,40 86,70 2.265.600
01/10/2021 +1,10/+1,36% 80,90 82,40 80,30 82,00 81,60 82,00 871.600
30/09/2021 +0,70/+0,87% 80,30 82,30 80,10 81,00 80,90 81,00 670.600
29/09/2021 +0,60/+0,75% 81,90 81,90 79,90 80,70 80,30 80,70 294.500
28/09/2021 +0,20/+0,25% 80,00 81,50 79,00 81,40 80,10 81,40 652.700
27/09/2021 -2,10/-2,54% 82,80 83,50 79,80 80,70 81,20 80,70 1.320.000
24/09/2021 -0,60/-0,72% 83,00 83,90 81,90 82,40 82,80 82,40 518.700
23/09/2021 +2,40/+2,98% 81,50 84,00 81,00 83,00 83,00 83,00 1.442.200