• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 6:46:14 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
90,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,70 (+1,91%)
Tham chiếu
89,10
Mở cửa
89,70
Cao nhất
91,00
Thấp nhất
88,90
Khối lượng
814.800
KLTB 10 ngày
677.410
Cao nhất 52 tuần
103,20
Thấp nhất 52 tuần
45,30
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 66,56%
Sở hữu nước ngoài 3,40%
Sở hữu khác 30,04%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội --- 61.013.603 65,66% 23/06/2021
Đặng Thị Quỳnh --- 203.127 0,22% 05/08/2021
Bùi Thế Hùng Thành viên HĐQT 103.453 0,11% 07/10/2021
Lê Hữu Hiền Phó Tổng giám đốc 64.716 0,07% 05/08/2021
Nguyễn Thái Hưng Phó Tổng giám đốc 59.370 0,06% 05/08/2021
Đào Thu Hiền Phó Tổng giám đốc 52.227 0,06% 05/08/2021
Đỗ Thị Trà My --- 35.954 0,04% 30/06/2021
Bùi Duy Bảo Kế toán trưởng 31.469 0,04% 31/12/2020
Nguyễn Huy Dũng Phó Tổng giám đốc 26.171 0,03% 30/06/2021
Phạm Đình Trường Tổng giám đốc 16.517 0,02% 05/08/2021
Nguyễn Tất Trường Thành viên HĐQT 5.915 0,01% 31/12/2020
Ngô Quang Tuệ Trưởng ban kiểm soát 4.646 0,01% 30/06/2021
Phạm Hồng Quân Thành viên Ban kiểm soát 1.900 0,00% 31/12/2020
Mai Thị Anh Thành viên Ban kiểm soát 981 0,00% 31/12/2020