• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 4:10:14 CH - Mở cửa
CTCP Chế tạo máy - Vinacomin (CTT : HNX)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:03 CH
24,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+7,14%)
Tham chiếu
22,40
Mở cửa
24,00
Cao nhất
24,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
24.170
Cao nhất 52 tuần
24,00
Thấp nhất 52 tuần
9,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Tứ
Thành viên HĐQT Phạm Minh Tuấn (A)
Thành viên HĐQT Lê Viết Sự
Thành viên HĐQT Bùi Xuân Hạnh
Thành viên HĐQT Nguyễn Anh Chung
Trưởng ban kiểm soát Hoàng Mạnh Hùng
Thành viên Ban kiểm soát Chu Thị Việt Trung
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Hiền
Giám đốc Phạm Minh Tuấn (A)
Phó Giám đốc Lê Viết Sự
Phó Giám đốc Bùi Xuân Hạnh
Phó Giám đốc Tăng Bá Khang
Kế toán trưởng Phạm Thu Hương
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Quang Huy