• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 3:47:23 SA - Mở cửa
CTCP Vinam (CVN : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
7,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+2,82%)
Tham chiếu
7,10
Mở cửa
7,30
Cao nhất
7,30
Thấp nhất
7,10
Khối lượng
73.100
KLTB 10 ngày
104.140
Cao nhất 52 tuần
15,30
Thấp nhất 52 tuần
6,60
06/05 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
29/04 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/04 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/04 CVN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
25/04 CVN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
21/04 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/03 CVN: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng - HNX
17/03 CVN: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
03/03 CVN: CBTT BCTC kiểm toán năm 2021 và giải trình lọi nhuận - HNX
02/03 CVN: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
02/03 CVN: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
28/02 CVN: Lê Đức Khanh không còn là cổ đông lớn - HNX
24/02 CVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Đức Khanh - HNX
24/02 CVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Đức Khanh - HNX
22/02 CVN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Đức Khanh - HNX
21/02 CVN: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 115.499.940.000 đồng lên 197.999.940.000 đồng - HNX
29/01 CVN: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ) - HNX
29/01 CVN: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
24/01 CVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
13/01 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  1.000 13,50 0,00%
ALV  18.300 8,20 -4,65%
AMS  56.000 8,90 2,30%
ATB  134.100 1,50 0,00%
B82  33.900 1,40 0,00%
BAX  0 82,00 0,00%
BCE  246.500 10,55 0,48%
BHT  5.500 10,10 -14,41%
BMN  0 20,30 0,00%
BOT  268.100 8,60 2,38%