• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 11:20:07 CH - Mở cửa
CTCP Vinam (CVN : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
7,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,50
Mở cửa
7,50
Cao nhất
7,50
Thấp nhất
7,30
Khối lượng
35.026
KLTB 10 ngày
60.980
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
7,30
05/07 CVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/07 CVN: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
11/06 CVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/06 CVN: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán - HNX
07/05 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 CVN: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
29/04 CVN: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
22/04 CVN: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 500.000 CP - HNX
19/04 CVN: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
14/04 CVN: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
14/04 CVN: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính 2020 - HNX
14/04 CVN: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
02/04 CVN: Ngày 12/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên 8.250.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
30/03 CVN: Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ - HNX
30/03 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/03 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
23/03 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/03 CVN: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP - HNX
12/03 CVN: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 8.250.000 cổ phiếu - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  328.700 1,60 14,29%
B82  5.500 1,00 0,00%
BAX  5.000 65,50 -3,39%
BCE  45.800 10,60 -1,40%
BCM  101.700 41,65 0,36%
BHT  25.500 13,50 14,41%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  100 48,90 0,00%
BVL  2.100 23,90 3,91%