• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:59:09 CH - Mở cửa
CTCP Vinam (CVN : HNX)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:02:05 CH
9,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
9,20
Cao nhất
9,30
Thấp nhất
9,10
Khối lượng
106.700
KLTB 10 ngày
130.400
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
7,30
23/09 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/09 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/09 CVN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
05/09 CVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
05/09 CVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
13/08 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/08 CVN: Thông báo VSD điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán CVN - HNX
03/08 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 CVN: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
02/08 CVN: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/07 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/07 CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/07 CVN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 CVN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/07 CVN: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
11/06 CVN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/06 CVN: Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán - HNX
07/05 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 CVN: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 CVN: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  200 11,10 -13,28%
ATB  1.540.200 2,60 13,04%
B82  57.100 2,60 13,04%
BAX  1.300 74,20 0,27%
BCE  1.045.300 17,50 2,34%
BCM  616.200 46,15 2,56%
BHT  50.300 15,80 11,27%
BMN  0 13,40 0,00%
BOT  1.300 50,40 5,00%
BVL  1.400 19,70 -1,99%