• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,96 +10,63/+0,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:25:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,96   +10,63/+0,84%  |   HNX-INDEX   305,81   +2,39/+0,79%  |   UPCOM-INDEX   92,75   -0,09/-0,10%  |   VN30   1.292,71   +11,75/+0,92%  |   HNX30   566,20   +4,18/+0,74%
15 Tháng Tám 2022 11:32:09 SA - Mở cửa
CTCP Vinam (CVN : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:25:02 SA
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,45%)
Tham chiếu
6,90
Mở cửa
7,00
Cao nhất
7,10
Thấp nhất
6,80
Khối lượng
274.900
KLTB 10 ngày
193.360
Cao nhất 52 tuần
15,30
Thấp nhất 52 tuần
5,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Takishita Akira
Thành viên HĐQT Lê Văn Tuấn
Thành viên HĐQT Đặng Việt Thắng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thương
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Duyên
Thành viên Ban kiểm soát Ngô Thị Tâm
Giám đốc Đặng Việt Thắng
Kế toán trưởng Ngô Minh Hằng
Đại diện công bố thông tin Cao Thị Minh Nguyệt