• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:30:30 SA - Mở cửa
CTCP Vinam (CVN : HNX)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:02:50 CH
9,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,10%)
Tham chiếu
9,10
Mở cửa
9,10
Cao nhất
9,20
Thấp nhất
9,00
Khối lượng
220.500
KLTB 10 ngày
202.210
Cao nhất 52 tuần
19,40
Thấp nhất 52 tuần
7,30
CVN - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/04/2021 Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT Mua 500.000 Biểu đồ
17/03/2021 Nguyễn Mạnh Cường Thành viên HĐQT Đăng ký mua 500.000 Biểu đồ
26/01/2021 Ngô Văn Bình --- Bán 500.000 Biểu đồ
25/11/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Bán 748.200 Biểu đồ
21/08/2020 Lê Đức Khanh --- Bán 600.000 Biểu đồ
14/08/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Bán 401.500 Biểu đồ
11/08/2020 Nguyễn Nhật Minh --- Bán 797.000 Biểu đồ
22/07/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Bán 31.000 Biểu đồ
24/06/2020 Nguyễn Nhật Minh --- Bán 300.000 Biểu đồ
18/06/2020 Lê Đức Khanh --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
18/06/2020 Nguyễn Thị Kim Nhung --- Bán 1.000.000 Biểu đồ
27/04/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Bán 34.000 Biểu đồ
28/02/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 46.300 Biểu đồ
21/02/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 245.000 Biểu đồ
17/01/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 78.000 Biểu đồ
16/01/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 82.000 Biểu đồ
10/12/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 50.000 Biểu đồ
01/11/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 121.000 Biểu đồ
31/10/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 179.000 Biểu đồ
16/08/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 17.000 Biểu đồ