• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.399,11 +3,58/+0,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:45:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.399,11   +3,58/+0,26%  |   HNX-INDEX   387,58   +2,71/+0,70%  |   UPCOM-INDEX   99,51   +0,14/+0,14%  |   VN30   1.512,55   +2,06/+0,14%  |   HNX30   608,45   -0,61/-0,10%
19 Tháng Mười 2021 12:45:09 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 (CX8 : HNX)
Cập nhật ngày 19/10/2021
11:30:02 SA
7,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,10
Mở cửa
7,10
Cao nhất
7,10
Thấp nhất
7,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
90
Cao nhất 52 tuần
9,80
Thấp nhất 52 tuần
6,40
21/08 CX8: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu CX8 vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ - HNX
16/08 CX8: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
03/08 CX8: Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 82.748 CP - HNX
02/08 CX8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 - HNX
02/08 CX8: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
26/07 CX8: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
23/07 CX8: Thay đổi nhân sự - HNX
14/07 CX8: Nguyễn Thị Thu Hoài - Kế toán trưởng - đã mua 30.484 CP - HNX
14/07 CX8: Nguyễn Minh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 59.624 CP - HNX
08/07 CX8: Vũ Ngọc Chính - Ủy viên HĐQT - đã mua 2.300 CP - HNX
07/07 CX8: Nguyễn Minh Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 59.624 CP - HNX
07/07 CX8: Hoàng Biên Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 85.000 CP - HNX
05/07 CX8: Vũ Duy Hậu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 49.277 CP - HNX
05/07 CX8: Vũ Ngọc Trìu - Phó Giám đốc - đã mua 7.250 CP - HNX
05/07 CX8: Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 568 CP - HNX
23/06 CX8: Nguyễn Thị Hồng Vân - Thành viên BKS - đã bán 2.300 CP - HNX
17/06 CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
15/06 CX8: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Bá Hùng - HNX
15/06 CX8: Thông báo chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HNX
15/06 CX8: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,70 0,00%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,30 0,00%
BAX  2.400 75,50 0,67%
BCE  310.700 15,20 2,01%
BCM  65.900 44,60 0,00%
BHT  0 14,20 0,00%
BMN  0 8,40 0,00%
BOT  0 47,10 0,00%
BVL  700 20,10 -3,37%