• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 9:43:26 CH - Mở cửa
CTCP Xe khách Hà Nội (CXH : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:06 CH
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
7,00
Mở cửa
7,00
Cao nhất
7,00
Thấp nhất
7,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
7,00
Thấp nhất 52 tuần
7,00
08/07 CXH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
07/06 CXH: Về việc điều chỉnh tỷ lệ room của - CXH - HNX
07/05 CXH: Thay đổi nhân sự - HNX
17/03 CXH: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
23/02 CXH: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
27/11 CXH: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán cho BCTC năm kết thúc ngày 31/12/2020 - HNX
02/07 CXH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
11/05 CXH: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
16/04 CXH: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
08/04 CXH: Hủy TB chốt DS ĐKCC ngày 17/3 theo TB số 510/TB-VSD ngày 27/2/20 - HNX
06/04 CXH: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/04 Công ty bến xe, xe buýt kinh doanh ra sao trước tạm dừng vận tải công cộng? - Người đồng hành
26/03 CXH: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
12/03 CXH: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
04/03 CXH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
20/11 CXH: CBTT ký hợp đồng kiểm toán với chi nhánh Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội - HNX
04/09 CXH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - HNX
01/08 CXH: Ngày 09/08/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
25/07 CXH: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 245.846 cổ phiếu - HNX
14/06 CXH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  0 73,10 0,00%
ASG  900 27,20 0,00%
BLN  300 10,70 -14,40%
BSG  0 9,80 0,00%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  2.000 16,30 -0,61%
CIA  6.000 11,10 -3,48%
CLL  0 31,00 0,00%
DL1  1.126.300 6,50 3,17%